Miljøstyrelsens anbefalinger virker ikke

Et forsøg, der er lavet af blandt andre Sagro, viser, at der endnu ikke findes noget reelt alternativ til Reglone.

Planterådgiver Anette Møller Sørensen, Sagro, i et forsøg, hvor der er anvendt Beloukha til vækststandsning. Hun fortæller, at midlet er det, som Miljøstyrelsen anbefaler, men det har tydeligvis ikke den ønskede effekt. Foto: Sagro
Planterådgiver Anette Møller Sørensen, Sagro, i et forsøg, hvor der er anvendt Beloukha til vækststandsning. Hun fortæller, at midlet er det, som Miljøstyrelsen anbefaler, men det har tydeligvis ikke den ønskede effekt. Foto: Sagro

Kartoffelforsøgene ved Arnborg, som Sagro sammen med en række samarbejdspartnere står bag, viser nu tydeligt effekten af forskellige former for nedvisning.

Planterådgiver Anette Møller Sørensen, Sagro, er en af dem, der blandt andet viser rundt i forsøg med brug af forskellige former for kemi.

Og det er ifølge Sagro ganske tydeligt, at de virkemidler – som Miljøstyrelsen anbefalede i stedet for Reglone – ikke virker. Et forsøg, hvor der er anvendt to gange Beloukha (Pelargonsyre), har således slet ikke den effekt på planterne, som er nødvendig for nedvisningen.

- Vi har stadig masser af grøn top, så det er ikke noget, vi umiddelbart kan anvende, siger Anette Møller Sørensen. Netop Beloukha blev anbefalet af Miljøstyrelsen.

Forskellige resultater

Bedre ser det ud i de forsøg, hvor Reglone er brugt til at lukke op og suppleret med 2 gange 0,8 liter Gozai.

I de forsøg, hvor der alene er anvendt Gozai (pyraflufen) er nedvisningen til gengæld ikke så total. Effekten har ganske vist været fin, hvilket er et resultat af, at kartoflerne har været godt afmodnet. Men manglen på Reglone er fortsat tydelig, vurderer rådgiveren..

Hun fortæller, at i et forsøg, hvor der er brugt Topgun (pelargonsyre), er der stor effekt, selv om der stadig er enkelte planter, der ikke er visnet helt ned. Denne behandling kræver dog 2 gange 150 liter pr. hektar, så der er anvendt langt større mængde aktiv stof. 

- Behandlingen koster omkring 15.000 kroner pr. hektar, så den burde også være bedre, siger Anette Møller Sørensen.

Ingen reelle alternativer

Samlet set har det ifølge rådgiveren vist sig, at der ikke er reelle alternativer til Reglone. Gozai, som der har været dispensation til i år, har således vist sig ikke at kunne stå alene, påpeger hun.

- Det er vigtigt at ramme det rigtige kvælstofniveau i de kartofler, der skal visnes ned, så de begynder at afmodne naturligt. Derved får man en væsentlig bedre effekt af vores nedvisningsmidler, tilføjer Anette Møller Sørensen.

En traditionsrig kartoffeldag, der arrangeres i et samarbejde mellem Sagro, Lemvigegnens Landboforening, Vestjysk, KMC og forsøgsvirksomheden Ytteborg, er aflyst og afvikles i stedet som besøg i mindre grupper.

hka
 

Læs også

Vent med gyllen lidt endnu
Forening for reduceret jordbehandling: Vi har løsningen, som samfundet efterlyser
En god ukrudtsbekæmpelse er meget andet end kemisk
Placeret gødning i vårbyg øger udbyttet
Et dødt havområde og en metanbombe er skabt
Stort fynsk naturgenopretningsprojekt har slået fejl