Notill-dyrkning-i-vestjylland-imponerer

Med reduceret jordbehandling har Morten Bjerre, Sørvad, omdannet mager sandjord til højtydende marker.

Morten Bjerre på Gl. Refning ved Sørvad syd for Holstebro har udført lidt af et dyrkningsmæssigt kunststykke. Sandjordsmarker, som hans far blev drillet med for deres ringe værdi, er omdannet til frodige, højtydende marker.
Forklaringen er flere år med reduceret jordbehandling og flittig brug af efterafgrøder.
Forleden deltog 70 landmænd, der kom fra et stort opland, for at se, hvad der sker på Gl. Refning.
I år har Morten Bjerre taget skridtet fuldt ud og etableret vårbyg ved blot at skære en rille ned i jorden til såsæden - altså absolut NoTill.  
- Vi var mange, der var spændt på at se, om det virkelig kan lade sig gøre. Men afgrøderne groede helt fantastisk - og så endda på sandjord. Det er helt specielt, fortæller planterådgiver Christian Hansen fra Sagro, der var blandt deltagerne i arrangementet. 
Han og de øvrige deltagere fik syn for sagen.
- Selvom jorden var fyldt med halmrester og efterafgrøder, så har det ikke generet den nye afgrøde, konstaterer han. 
Vækstbetingelserne har ganske vist været ideelle i år, men selv med et koldt og vådt forår mener han, etableringen ville lykkes, fordi der har været praktiseret reduceret jordbehandling i mange år - faktisk siden 2003.
Der er i det hele taget fokus på jordfrugtbarheden på Morten Bjerres bedrift. Han har for eksempel valgt at udlægge gyllen i den voksne vårbygafgrøde for at undgå mange spor og skadelig jordpakning ved gyllenedfældning i det tidlige forår.

Vinterhvede i frøgræsstub

Morten Bjerre og hans planterådgiver, Kasper Kjær Jensen, fortalte ved arrangementet om et nyt forsøg. Til efteråret vil de etablere vinterhvede direkte i frøgræsstubben. Mange undrer sig over, om det kan lade sig gøre at udføre NoTill ned i den tætte rodpels, som står tilbage efter høst af frøgræsset.
Morten Bjerre og Kasper Kjær Jensen er klar til at stå på mål for resultatet, så derfor er der allerede nu aftalt et nyt markarrangement på Gl. Refning til september.
 

Læs også