Ny gødskningsbekendtgørelse klar

Landbrugsstyrelsen udstedte onsdag en ny gødskningsbekendtgørelse, der beskriver, hvor meget gødning danske landmænd må tilføre deres afgrøder i planperioden 2018/2019. Bekendtgørelsen indeholder justeringer, som ifølge styrelsen gør det nemmere at være landmand.

Landbrugsstyrelsen har netop udstedt en ny gødskningsbekendtgørelse.

- I bekendtgørelsen udsteder vi de økonomisk optimale kvælstofnormer, som bestemmer, hvor meget gødning du må tildele afgrøderne i planperioden 2018/2019, og vi fastsætter mængden af næringsstofindholdet i husdyrgødningen, som er grundlaget, når du skal beregne din produktionen af kvælstof og fosfor, lyder det fra styrelsen med adresse mod danske landmænd.

 Man kan ifølge styrelsen også se mindre ændringer af afgrødenormtabellerne. Tabellerne er opdaterede med nye og udgåede afgrødekoder.

- Vi opdaterer normerne i Tast selv-service, når bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august, oplyses det.

Nemmer at være landmand

Ifølge styrelsen gør bekendtgørelsen det nemmere at være landmand.

- Med den nye bekendtgørelse får du mulighed for at indberette krydsninger af jerseykvæg for dyretyperne malkekvæg og opdræt. Det betyder, at den procentvise andel af jersey i dyret bliver taget med, når du skal beregne bedriftens produktion af kvælstof og fosfor i husdyrgødningen. Den nye funktion vil være et alternativ til at anvende type 1 og type 2 korrektionen, og det vil gøre det lettere at indberette jerseykrydsninger, skriver styrelsen.

- Vi har desuden gjort reglerne mere fleksible, hvis du skal korrigere din produktion af kvælstof og fosfor i husdyrgødninger: Fremover kan du bruge tal for det aktuelle høstår, når du laver foderkorrektion. På samme måde kan du bruge data fra relevante fodercentraler, når du skal korrigere foder for mink og andre kødædende pelsdyr. Derudover udgår kravet om, at du skal vedlægge en udskrift fra Norfors, når du korrigerer for kvæg, pointeres det.

Forlænger fristen

Endelig har vi forlænget fristen for indberetning af det afsluttende gødningsregnskab, så du fremover kan opgøre regnskabet frem til den ordinære frist den 31. marts efter planperiodens afslutning.   

Du kan læse mere om reglerne »Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2016/2017«. De lægges på Landbrugsstyrelsens hjemmeside i midten af denne måned.

 

Læs også