bannerPos

Tidligere skeptiker: - Roundup er ufarligt for dyr og mennesker

Anton A. A. Smith kan godt forstå, at Roundup er et populært middel. Det virker, som det skal, uden nogle ubehagelige overraskelser, fastslår han.

AF: MAJBRITT CHRISTENSEN

FAGJOURNALIST
13-12-2019 07:00
Forsker Anton A. A. Smith forstår ikke, at man vil forbyde et af de mest effektive og samtidig mest skånsomme midler, der findes. Der er tale om en oppisket folkestemning på et uoplyst grundlag, vurderer han.

Følg debatten på Facebook:

Anton A. A. Smith, adjunkt ved Aarhus Universitet, samt gæsteforsker på Stanford University, er efter en ph.d. og mange års erfaring med eksperimentel syntesekemi meget opmærksom på, hvilke skadelige kemikalier, han kommer i kontakt med i løbet af hverdagen. Roundup er ikke et af dem. Det skriver han om i flere blogindlæg på ScienceBlog.dk og på Verdens Bedste Fødevarers hjemmeside.

- Roundup fra fødevarer jeg spiser, er ikke på min liste over kemikalieeksponering, jeg skal undgå, udtaler han, der er medarbejder ved Institut for Kemi i Aarhus.

- At noget er et pesticid, betyder ikke, at det er giftigt for alt. Vi bruger penicillin til at slå bakterier ihjel, og det er sikkert for os, da der er en forskel på bakterier og mennesker.

- Måden, glyphosat er giftigt på overfor planter, er ligeledes ikke gældende for dyr, påpeger han.

Skiftede mening efter undersøgelse

Anton A. A. Smith var tidligere imod pesticider. Men kom så i dialog med en dansk øko-aktivist og indvilligede i at undersøge en dansk forsker for interessekonflikter og underlødig forskning, da øko-aktivisten havde hørt, at den pågældende var betalt af Monsanto.

- Efter at have læst forskerens arbejde måtte jeg overgive mig for det bedre argument, og jeg ændrede min holdning til pesticider, fortæller han.

Borgerforslag har medvind

Et borgerforslag: »Øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup og andre bekæmpelsesmidler til privat brug i haver og på offentlige fællesarealer«, har fået mere end 50.000 underskrifter.

- Godkendelsen af de enkelte aktive stoffer i de forskellige pesticider er baseret på, at de anvendes rigtigt, hvilket blandt andet indebærer en uddannelsesmæssig baggrund for at kunne håndtere, herunder dosere korrekt og opbevare pesticiderne efter forskrifterne, hvilket jo forudsættes ved erhvervsmæssig anvendelse, skriver hovedstiller af lovforslaget, Christiane Bjørg Nielsen, i et opfølgende brev til miljøminister Lea Wermelin, dateret 6. december.

- Dette er imidlertid ikke reelt tilfældet ved den ikke-erhvervsmæssige anvendelse af pesticider. Hertil kommer, at pesticiderne ofte anvendes på steder som eksempelvis indkørsler, fortove og gangstier, hvor muligheden for en biologisk nedbrydning af stofferne er reduceret eller helt mangler, fordi den biologisk aktive rodzone fjernes, før man etablerer de befæstede arealer.

De Radikale vil have totalforbud

Jens Rohde og Zenia Stampe (begge R) er på vej med et lignende forslag.

De skriver i et indlæg på altinget.dk dateret 26. september, at for Radikale Venstre, er man indstillet på, at det fra næste sommer skal være slut med at bruge Roundup for private haveejere såvel som på offentlige arealer. De er heller ikke indstillede på, at Landbrugets EU-tilladelse til anvendelse og markedsføring af glyfosat skal forlænges, når den udløber om tre år.

- For Radikale Venstre er den dato ikke til diskussion. Der kommer et forbud mod Roundup i hele EU fra 2023, skriver de.

Maner til besindighed

Ifølge Anton A. A. Smith er modstanden mod Roundup baseret på følelser frem for fakta.

- Modstanden mod Roundup er en interessant situation, for modstanden hviler på et meget følelsesladet grundlag, på trods af at der stort set er enighed om sikkerheden blandt de nationale fødevare- og kemiagenturer, uddyber han.

- Som kemiker har jeg svært ved at forestille mig et stof med mindre skadelige karakteristika, og jeg håber at et mere fagligt syn på emnet vil få medvind blandt magthaverne og i befolkningen.

- Et totalforbud mod glyfosat er jeg sikker på, ikke er et skridt i en fagligt funderet retning.

Let nedbrydeligt

Fra det sundhedsmæssige perspektiv er der ifølge Anton A. A. Smith ikke noget at være bange for, da glyphosat for det første er meget vandopløseligt og således hurtigt kommer ud med urinen, hvis man skulle komme til at indtage det.

- Som kemiker har jeg svært ved at forestille mig et stof med mindre skadelige karakteristika

Anton A. A. Smith, adjunkt ved Aarhus Universitet

Han forklarer, at glyphosat virker ved at hæmme et enzym i planter, der er nødvendigt for plantens produktion af bestemte aminosyrer.

- Dyr og mennesker har ikke det pågældende enzym, så vi får ingen effekt af stoffet, forklarer han.

- Det er også biologisk nedbrydeligt, så det forsvinder af sig selv i naturen med en halveringstid mellem 2-197 dage alt efter de konkrete betingelser.

Nedbrydningsprodukterne kan ligeledes totalt nedbrydes til vand og CO2, så en vedvarende forurening er ikke mulig.

Husk at se sammenhængen

Anton A. A. Smith beder folk huske, at Roundup kan facilitere dyrkningsmetoder, der muligvis er mindre destruktive for naturen end økologiske dyrkningsmetoder, hvor bestemte pesticider som udgangspunkt ikke må bruges, heriblandt glyphosat.

Som et eksempel nævner han, at muligheden for at dyrke jorden efter principperne i conservation agriculture, som af mange anses for at være en bæredygtig dyrkningsform, lader sig gøre netop med brug af Roundup.

- Det er ikke overraskende, at det er så populært. Det virker som det skal uden nogen ubehagelige overraskelser, fastslår han.

majbritt@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 60 40

Vilomix: Tørsyremix kan hjælpe med at bevare foderets værdi

Ifølge foderfirma er det muligt at halvere antallet af mikroorganismer, når der tilsættes 2-3 kg tørsyre pr. tons fuldfoder.

Landsforskelle i græs og majs

Generelt klarer foderafgrøderne sig ikke så tosset, men flere steder kunne godt bruge vand nu.

Der er rigeligt med hvede på globalt plan

Denne måneds WASDE-rapport fra det amerikanske landbrugsministerium viste, at der som forventet er masser af hvede tilgængeligt på globalt plan. Dette til trods for at vi her i Europa oplever en nedgang i hvedeproduktionen.

Supermagnet klar til september

BvL er klar med en magnet til fodervogne, som er så kraftig, at man skal passe på sin mobil og tablet i dens nærhed.

Nogle landmænd rådes til at dyrke vinterbyg på et forkert grundlag

Selvfølgelig skal både landmænd og deres rådgivere arbejde efter landets love og regler, selvom disse er både rigide og fagligt uforstandige. Men landmændenes frustrationer bliver større, når de rådgives til at gå på kompromis med fagligheden, selv hvor dette ikke er nødvendigt.

Hellere 20 minutter for meget end 5 minutter for lidt i foderblanderen

Ifølge Bulldog Agri kan de fleste blandere i dag håndtere kompaktfoder, når de ellers er udstyret med ordentlige knive og gode, store snegle, som kan levere et stort foderflow i karret.

Manglende service på foderblanderen kan koste to kg mælk pr. ko dagligt

Man glemmer ofte, at 50-60 procent af alle omkostningerne i mælkeproduktionen går igennem fuldfoderblanderen. Ifølge rådgiver ofrer nogle mælkeproducenter ikke blanderens service nok fokus.
Side 1 af 1897 (37925 artikler)Prev1234567189518961897Next