Staten støtter grønt protein med 14 millioner

DLG og en række andre landbrugsselskaber har fået tilsagn om 14 millioner kroner fra GUDP-midlerne til at bygge et nyt anlæg til udvinding af græsprotein.

Anlægget skal kunne sætte gang i en produktion af koncentreret protein af græs og lucerne til økologisk foder og hvidt protein til fødevarer.
Anlægget kommer i alt til at koste 35 millioner, og vil hjælpe til med den grønne omstilling, også i landbruget, siger vicekoncerndirektør i DLG, Vagn Hundebøll.
- En yderligere udvikling af proteinproduktionen skal ses i sammenhæng med en overordnet klima- og miljøpolitik, der vil prioritere og præmiere de positive bidrag. Jo mere protein vi kan producere herhjemme i fremtiden, jo mindre afhængige bliver vi af at importere proteinafgrøder fra andre lande til de danske landmænd, siger han.
Der satses i første omgang på at skaffe økologiske afgrøder, der kan bidrage til yderligere at udvikle den økologiske produktion baseret på lokalt produceret protein.
 

Læs også