Tilmelding til registreringsnet for bladribbesnudebiller og lys bladplet i vinterraps 2020

Tilmelding skal ske senest mandag den 10. februar 2020.

Flere planteavlskonsulenter har ifølge Seges ønsket øget fokus på bladribbesnudebiller i vinterraps. Derfor blev der i 2017 oprettet et registreringsnet for bladribbesnudebiller baseret på fangster i gule fangbakker i lighed med registreringsnettet for rapsjordlopper om efteråret.

Ønsker man at bidrage til registreringen, ønskes første registrering foretaget ultimo marts ved begyndende vækst. Det nøjagtige tidspunkt oplyser Seges senere. Sluttidspunktet er omkring 1. maj.

I hver tilmeldt vinterrapsmark opstilles to fangbakker, som jævnligt hver mandag-tirsdag aflæses. Det gennemsnitlige antal bladribbesnudebiller pr. fangbakke indberettes elektronisk eller via mobiltelefon til Seges.

Registreringsnet for lys bladplet

Derudover ønskes der i maj bedømt angrebsgraden af bladribbesnudebillelarver, for at koble fangsterne til angrebsgraden. Angrebet bedømmes i et ubehandlet område omkring fangbakkerne.

Angreb af lys bladplet i vinterraps er blevet mere hyppig de senere år, og har varieret meget fra mark til mark. Derfor blev der i 2018 oprettet et registreringsnet for lys bladplet.

Første registrering ønskes foretaget ultimo marts ved begyndende vækst. Det nøjagtige tidspunkt oplyses senere. Udviklingen følges gerne indtil begyndende blomstring.

Både procent angrebne planter og procent dækning af lys bladplet indberettes hver mandag-tirsdag. Resultatet indberettes elektronisk eller via mobiltelefon til Seges.

Læs også