Udbringning af fast gødning

Fast gødning skal nedbringes inden fire timer. 

Fra 1. november og indtil 15. november er det tilladt at udbringe fast gødning og fast affald på JB 5-6 og JB 10-11 generelt. For JB 7-9 er perioden fra 20. oktober og indtil 15. november. 

Hvor der har været efterafgrøder, må spredningen starte på efterafgrødernes destruktionsdato, som i år er mellem 20. oktober og 2. november, afhængig af etableringsdato. Der må udbringes på alle jordtyper, da efterafgrøderne giver lov til jordbearbejdning og dermed mulighed for udbringning af fast gødning/affald.

Læs også