Vækst i planteavl - Planteavl i VKST

Det er nu godt et år siden, VKST blev etableret. Det har givet et løft i rådgivningen, lyder det fra planteavlschef Jens Ole Pedersen og afdelingsleder Christian Iuel.

Vi har fået en langt stærkere planteavlsafdeling efter Gefion og DLS fusionerede deres rådgivning samlet i VKST.
Sådan lyder det samstemmende fra planteavlschef Jens Ole Pedersen og den ene af de tre nye afdelingsledere, Christian Iuel. De to andre er Peter Balslev og Lars Skovgaard Larsen.
De tre afdelingsledere har hver deres område at tage sig af, men med det samlede overord-
nede mål at have en sammenhængende plante-
avlsafdeling til gavn for kunderne.
- Intentionen er, at vi skal have hele planteavlsafdelingen til at fungere som en helhed, hvad enten medarbejderne sidder i huset på Fulbyvej i Sorø eller i huset på Agrovej i Øster Toreby, lyder det fra Jens Ole Pedersen.

Faglige spidskompetencer

- Uanset om vi arbejder med nyhedsbreve eller de tværfaglige team, DB-tjek, roedyrkning, planteavlsdage, samarbejde med eksterne aktører, markvandringer, er forbindelsesled mellem forsøgsafdelingerne og konsulenterne, eller på skribentholdet, der leverer stof internt som ekstern, så fungerer det fint, fortæller Jens Ole Pedersen videre og fortsætter:
- Alt er hængt op på, at der er flere faglige teams på tværs af kontorerne, hvor forskellige medarbejdere har ansvar for de respektive teams, men hvor vi har fordelt holdene efter faglige spidskompetencer og interesser.
Christian Iuel supplerer: - Vores vigtigste mission er, såvel enkeltvis som i en fælles rådgivningsvirksomhed, at betjene kunder lokalt som hidtil og det sikrer vi ved at blande teams og ved at have lokale relationer.
Christian Iuel forklarer videre, at planteavlskonsulenterne i VKST har telefonvagt på skift året rundt. Det betyder i praksis, at det kan godt være en konsulent, der sidder i Øster Toreby og besvarer et opkald fra Kalundborg, men kan han ikke selv svaret, finder han den bedste mand til at løse opgaven.

Fokus på specielle afgrøder

I praksis har hver af de tre afdelingsledere ansvaret for 10-15 medarbejdere, og samlet er der i VKST 40 planteavlskonsulenter, som kan trække på hinandens viden på kryds og tværs.
- Det betyder også, at vi har større mulighed for at tage mere specielle afgrøder op og sætte fokus på dem. Her i foråret starter vi eksempelvis to nye erfagrupper op – en om spinat og en om specialafgrøder, oplyser Christian Iuel.
- Tilsvarende, tilføjer han, kan vi sætte endnu mere fokus på roerne, som der er et vældig pres på i øjeblikket. Roer har været stor identitet for dyrkerne på Sydhavsøerne, og herfra vil vi gøre alt for igen at få god økonomi i roe-
dyrkning og stiller gerne med konsulenter, der kan hjælpe nye dyrkere i gang.
I forbindelse med det nye fællesskab udvikler man også på nyhedsbrevet. Der er et basisabonnement, og så kan man vælge afgrøder til, der samlet dækker hele Danmark. Desuden er der to nye typer af mere lokale nyhedsbreve – VKST i marken nord og VKST i marken syd.

Læs også