Bekæmpelse af bladgnav er aktuel i flere rapsmarker

Jordlopperne stortrives i det varme vejr og har gnavet af nyspiret vinterraps. - I flere marker er bekæmpelse rettet mod bladgnav aktuel, lyder det fra Seges, der understreger, at de nuværende bejdsemidler har ingen eller kun svag effekt mod bladgnav.

Gnav fra rapsjordlopper i rapsmark med kraftige angreb fotograferet 1. september i år af Carsten Kløcher, Djursland Landboforening. De tidlige gnav beskrives ofte som lignende skudhuller. Illustration fra Tyskland med 1, 5, 10 og 15 procent bortgnavet bladareal. Kilde: Seges Noget andet end rapsjordlopper er her kålskimmel. Ingen af de godkendte svampemidler har effekt mod kålskimmel. Ofte er især kimbladene angrebne. Belægning af kålskimmel på undersiden af rapsblad fotograferet 7. september i år af Jens Peder Pedersen, Sagro.

Det varme vejr har fremmet rapsjordlopper, og planteavlskonsulenterne landet over melder om ret kraftige bladgnav i flere marker.

Det oplyser landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen ud fra denne uges observationer i registreringsnettet.

- Der er sket en stigning i forekomsten af rapsjordlopper i fangbakkerne i forhold til ugen før.

De gule fangbakker kan ikke bruges til at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod de voksne billers bladgnav i de tidligste vækststadier.

Bekæmpelse rettet mod bladgnav skal man selv se sig til.

Ingen bejdsemidler

- De nuværende bejdsemidler har ingen eller kun svag effekt mod bladgnav, hvorfor det er vigtigt at følge angrebene i fremspiringsfasen og frem til, at cirka fire løvblade er udviklet.

Og der findes kun en vejledende bekæmpelsestærskel, som var gældende ved bejdsning med mere effektive bejdsemidler.

Tærsklen var her 10 procent bortgnavet bladareal frem til, at cirka fire løvblade var udviklet. Tærsklen med de nuværende bejdsemidler er lidt lavere.

- I Tyskland anvendes tærsklen 10 procent bortgnavet bladareal fortsat trods svagere bejdsemidler, oplyser Ghita Cordsen Nielsen og viser en tegning til bedømmelse af bortgnavet bladareal.

I Sverige anvendes tærsklen fem procent bortgnavet bladareal i kimbladstadiet og 10 procent bortgnavet bladareal ved et til to løvblade udviklet.

Bekæmpelse tidlig morgen

I udlandet er fundet resistens hos rapsjordlopper mod pyrethroider, så det gælder om at tilpasse forbruget til behovet.

Rapsjordlopper er i starten meget lysfølsomme, og de er derfor mest aktive i dæmringen og efter solnedgang.

Ved en tidlig bekæmpelse rettet mod bladgnav angiver man i Slesvig Holsten derfor, at det kan være en fordel at behandle i dæmring om morgenen.

Der er dog ingen forsøgsresultater med forskellige sprøjtetidspunkter. Efterhånden forsvinder rapsjordloppernes følsomhed for lys, og i oktober er rapsjordlopperne lige aktive dag og nat.

Det angives også, at rapsjordlopper især tiltrækkes af rapsmarker, der er stressede for eksempel på grund af dårligt såbed, fordi planterne her udskiller duftstoffer, som tiltrækker rapsjordlopperne. Det kan forklare forskellige angrebsgrader mellem marker i samme område.

- Til bekæmpelse af de voksne rapsjordlopper kan anvendes Lamdex (normaldosis 0,2 kg) eller Kaiso Sorbie (normaldosis 0,1 kg) i cirka 50-75 procent dosering.

- Ved bekæmpelse senere rettet mod larver anbefales normaldosis. Mavrik/Mavrik Vita har haft mindre god effekt mod larver og anbefales ikke, lyder det fra Seges.

Læs også