Nu kan bekæmpelse af rapsjordlopper begynde

Bekæmpelse af rapsjordloppelarver kan vente lidt endnu, men kan dog godt foretages nu i de længst udviklede marker, hvis det ønskes, lyder det fra Seges.

Den vejledende bekæmpelsestærskel er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke i de runde fangbakker (radius 11 cm) indenfor tre uger i hovedflyvningsperioden, forudsat at æglægningen er begyndt. Angreb af rapsjordlopper. Bekæmpelse rettet mod rapsjordloppernes larver er ret fleksibelt og anbefales tidligst, når alle planter har mindst 4-5 løvblade. Arkivfoto Det varme vejr har fremmet udbredelsen af rapsjordlopper, og der er i år meldt om ret kraftige bladgnav i flere marker.  Akkumuleret antal rapsjordlopper i gule fangbakker i 2021 og i tidligere år. 2008 er medtaget grundet det høje antal fangster. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som de nuværende runde fangbakker). Kilde: Seges Kålbladhvepselarve i raps fotograferet 14. september af  Frederik Slorup, Grevinge, VKST.

Det varme vejr har fremmet rapsjordlopper, og der er i år meldt om ret kraftige bladgnav i flere marker.

Og der er flere steder sket en stigning i forekomsten af rapsjordlopper i fangbakkerne i forhold til ugen før.

Det er meldingen i denne uge fra landets planteavlskonsulenter til registreringsnettet, som landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen her giver et sammendrag af.

- Bekæmpelse rettet mod larver er ret fleksibelt og anbefales tidligst, når alle planter har mindst fire til fem løvblade.

Rapsen er i vækststadie 11-18 med et op til otte løvblade.

Indtil medio oktober

Bekæmpelse rettet mod larver kan derfor så småt begynde i de længst udviklede marker, såfremt det ønskes og der er behov for andre behandlinger.

Bekæmpelse kan foretages til omkring medio oktober.

I milde efterår er dog også set væsentlig effekt langt inde i november, men bekæmpelse i november tilstræbes ikke.

Til bekæmpelse af rapsjordlopper anbefales 0,2 kg Lamdex eller 0,1 kg Kaiso Sorbie pr. hektar.

De fleste rapsmarker er nu så langt fremme i udviklingen, at de ikke er følsomme for bladgnav.

Bekæmp rapsjordlopper

● Den vejledende bekæmpelsestærskel er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke

● Det ses i de runde fangbakker med en radius på 11 cm indenfor tre uger i hovedflyvningsperioden, forudsat at æglægningen er begyndt

● Æglægningen begynder cirka 10 dage efter indflyvning til marken

● Især i varme efterår lægges der mange æg

Lys på jordlopperne

● En god måde at se rapsjordlopperne på er ved at gå med en lygte i marken efter solnedgang

● Rapsjordlopperne er her meget aktive og mere aktive end om dagen, fordi de i starten af efteråret er ret lysfølsomme

Kålbladhvepse spiser alt

● Enkelte steder i landet er observeret marker med angreb af kålbladhvepse

● De kan ved kraftige angreb afribbe bladene næsten totalt

● Angreb optræder som randangreb fra nabomarker med raps eller i store dele af marken

● Randbehandling eller behandling af hele marken kan derfor være aktuel

● 0,2 kg Lamdex eller 0,1 kg Kaiso Sorbie kan anvendes, hvis der samtidig er angreb af rapsjordlopper

Kilde: Seges

Læs også