Ny virusgulsot-tolerant roesort på vej

Den usikre Gaucho-bejdse, der igen i år lever på en dispensation, kan måske aflastes af en kommende sort, der viser god tolerance overfor virusgulsot i Frankrig.

Den meget tabsgivende virusgulsot, der overføres med ferskenbladlus, kan løses med virusgulsot-tolerante sorter, som firmaet MariboHilleshög er ved at udvikle. Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Seges Sukkerroefrøet skal bejdses med effektive insekticider til at beskytte mod skadedyr i fremspiringsfasen, blandt andet mod skade fra trips, som det ses her. Foto: Anne Lisbet Hansen, NBR

Da firmaet MariboHilleshög for nylig var vært for en lokal roedag, oplyste salgschef Ole Lauridsen, at hvis alt lykkes, er der i 2023 en Maribo-sort til salg, der vil være tolerant over for virusgulsot og derfor ikke behøver at blive beskyttet med Gaucho.

Gaucho har ikke måttte anvendes i EU de seneste år, men stigende udfordringer med virusgulsot har udløst dispensationer i flere lande, heriblandt Danmark, hvor Miljøstyrelsen har dispenseret i 2019-21. En ansøgning om endnu en dispensation i 2022 er på vej, blev det oplyst på roedagen.

Sukkerroefrøet skal dog stadig bejdses med effektive insekticider til at beskytte mod skadedyr i fremspiringsfasen, blandt andet trips og runkelroebiller. Men den meget tabsgivende virusgulsot, der overføres med ferskenbladlus, kan løses med virusgulsot-tolerante sorter, som MariboHilleshög er ved at udvikle.

Den lå allerede på hylden

- Vi kan ikke forvente, at myndighederne vil dispensere for Gaucho i ret mange år mere. Derfor er virusgulsot noget, vi i høj grad fokuserer på i vores forædlingsarbejde. Vi har lige nu en tolerant sort i 1. års afprøvning. Hvis den klarer sig igennem afprøvningerne, kan vi have den klar til salg om to år, fortalte Ole Lauridsen.

Han blev suppleret af produktmanager Marie Børsting, som oplyste, at den nye sort afprøves i Frankrig, et af de lande der har været hårdest ramt af virusgulsot.

Tror på ny dispensation

Ifølge Troels Frandsen, formand for Danske Sukkerroedyrkere, er den gruppe af aktører fra branchen, blandt andet dyrkerforeningen, Nordic Sugar og MariboHilleshög – som søger dispensation i 2022 – i god dialog med Miljøstyrelsen.

- Vi har fået at vide, at kravene vil blive skærpet, hvis der kommer en ny dispensation. Blandt andet skal vi se på, om de midler, der er mulige alternativer til Gaucho, kan skabe resistens, oplyste han.

De franske sukkerroedyrkere, som i nogle områder måtte se udbyttet halveret i 2020, har fået dispensation i år. Svenskerne fik ikke, mens der i Storbritannien er givet en mere individuel dispensation i år.

Troels Frandsen mener, at de danske aktører har en god sag med hensyn til at få en dispensation i 2022. Og han forventer, at Miljøstyrelsen vil komme med sin melding i god tid, så man undgår situationen fra i fjor, hvor den kom umiddelbart før såning.

Læs også