Seges Innovation: - Alle glyphosatmidler forbydes

Den nye lov mod anvendelse af langsomt nedbrydelige midler på befæstede arealer betyder, at Miljøstyrelsen trækker godkendelsen på alle glyphosatprodukter tilbage. Glyphosatprodukter med nye registreringsnumre og etiketter forventes at tage over.

Landmænd kan frem til 1. januar 2024 anvende glyphosat på deres grusbelagte veje, gårdspladser eller befæstede arealer rundt om bygninger, hvis der anvendes glyphosatprodukt med gammel etikette.

Herefter er anvendelse af glyphosat på disse arealtyper ikke længere tilladt.

Det oplyser Seges Innovation som en følge af en ændring af kemikalieloven, som Folketinget vedtog i april.

- Her pr. 31. maj har Miljøstyrelsen endnu ikke officielt meddelt, at godkendelserne er trukket, og af samme årsag kan datoer for trækning af godkendelser og forbud endnu ikke ses i Middeldatabasen. Men datoerne vil blive indtastet, så snart udmelding fra Miljøstyrelsen er kommet, påpeger man fra Seges.

Køb ikke for meget

Det betyder, at en lang række glyphosatprodukter vil få trukket godkendelsen fra. 1. juli 2022. De må sælges til og med 31. december 2022 og bliver omfattet af forbud mod anvendelse og opbevaring fra 1. januar 2024.

- Køb ikke større mængder ind af disse midler, end at de med sikkerhed kan bruges op, inden forbuddene træder i kraft, lyder rådet fra Seges.

I løbet af efteråret forventes fortsættende glyphosatprodukter at komme på markedet med nye registreringsnumre og etiketter.

Fortsat glyphosat

Ændringen forventes ikke at få betydning for godkendelsen af glyphosat i øvrigt.

Den falder dog sammen med, at Miljøstyrelsen stadig er i gang med sagsbehandlingen frem mod en fornyet godkendelse af glyphosatmidlerne i forhold til den seneste EU-forlængelse af aktivstoffet, som fandt sted i december 2017.

Det er et håb, at sagsbehandlingen hurtigt kan afsluttes, så nye glyphosatprodukter med nye registreringsnumre og større eller mindre ændringer af navnene kan blive godkendt og tilgængelige i grovvareforretninger, m.v., i løbet af sensommeren og efteråret 2022, så glyphosatmidler, som sælges i efteråret 2022, så vidt muligt bliver med de nye og fortsættende etiketter.

Bed om de nye etiketter

Glyphosat er nok det aktivstof, som landbrug har mest på lager af. Dertil kommer, at store mængder er solgt i palletanke med 640 eller 1000 liter.

- Har man købt sådanne for nylig, eller har man et lille årligt forbrug i forhold til disse emballagestørrelser, kan man komme i problemer med at få brugt beholdningerne op, inden forbuddene træder i kraft ved udgangen af 2023, påpeger Seges.

I øjeblikket meldes om høje priser på glyphosatprodukter som følge af en udfordret forsyningssituation i Europa. Derfor må det antages, at der her i foråret 2022 ikke er indkøbt større mængder af glyphosat, end der skulle bruges her og nu.

- Vi vil opfordre til, at man ved indkøb her i efteråret efterspørger produkter med nye godkendte etiketter, som også vil være godkendte i 2024 og senere. Eller alternativt, hvis de nye, fortsættende produkter ikke er i handelen, at man ikke køber mere glyphosat, end man skal bruge her og nu.

Læs også