Hvor højt scorer du i IPM i år?

Siden i mandags den 6. november har det været muligt at udfylde eget IPM-pointskema, som via svar på forskellige spørgsmål giver en status på IPM-indsatsen på ens bedrift. Det udfyldte skema skal kunne fremvises ved kontrolbesøg, men der er ikke rigtige eller forkerte svar.

Ved seneste tillægsaftale til den politiske pesticidstrategi 2017-2021 blev der i forligskredsen vedtaget, at alle landbrugere skal udarbejde et IPM-skema, der giver en vurdering af anvendelse af IPM-principperne i egen bedrift.

Det påpeger Seges Innovation og forklarer, at det skal medvirke til at opfylde EU’s rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider.

Skemaets formål er altså at udbrede viden om anvendelsen af IPM-principperne.

Skal blot være udfyldt

Man udfylder skemaet online efter at have fået det sendt til sin digitale postkasse.

Skemaet bliver ikke indberettet eller kontrolleret, men skal kunne fremvises ved kontrol fra Landbrugsstyrelsen.

Landbrugs- eller Miljøstyrelsen forholder sig ikke til besvarelsen, men alene til om skemaet er udfyldt. Der er hjemmel til bøde ved manglende fremvisning af udfyldt skema.

Konsulenten kan ikke gøre det

Man logger ind med virksomhedens MitID og der er ikke mulighed for at give fuldmagt til andre.

Der kan således ikke gives adgang til for eksempel planteavlskonsulent, som det er tilfældet ved sprøjtejournalindberetningen. Meningen er netop, at man selv forholder sig til sin egen IPM-indsats.

- Det kan også give mening at drøfte sit udfyldte skema med sin planteavlskonsulent i anden sammenhæng, da skemaet kan give et fingerpeg om udfordringer i ens markbrug, lyder det fra Seges.

Skemaet kan først udfyldes, når Sprøjtejournalindberetning for 2022-2023 er indsendt. Skemaet skal udfyldes hvert år.

Udfyld selv og scor højt i IPM-point

Skemaet indeholder 14 spørgsmål.

Otte af spørgsmålene besvares automatisk med data fra Fællesskema og fra sprøjtejournalindberetningen SJI.

Seks spørgsmål skal man som landmand selv besvare med afkrydsning ud fra opstillede svarmuligheder.

Da skemaet delvist udfyldes automatisk og ved simple afkrydsnings-spørgsmål, og der samtidig ikke kan svares forkert i skemaet, opfordres alle landmænd til selv at udfylde skema.

Skemaet vil maksimalt tage 15 minutter at udfylde.

IPM-skemaet skal udfyldes af bedrifter med et dyrket areal på 10 hektar eller derover og med jord i omdrift.

Der er visse undtagelser for ikke at skulle indsende – for eksempel hvis man ikke anvender pesticider.

De 14 spørgsmål giver forskelligt antal point. Når du har udfyldt skemaet, får du en oversigt over karaktererne for de enkelte svar og det samlede antal IPM-point for bedriften. Der kan maksimalt opnås 100 point.

De otte IPM-principper

IPM-principperne er en del af godt landmandskab og målet er at nedbringe brugen af pesticider i landbruget.

Forebyg problemer ved at vælge sundt sædskifte, sunde sorter og god dyrkningsteknik

Kend skadevolderne, og søg råd hos rådgiverne

Brug varslinger, prognoser og skadetærskler

Vælg ikke-kemiske metoder, der er effektive mod ukrudt og skadevoldere

Vælg de bedste og mest skånsomme plantebeskyttelsesmidler

Tilpas dosering efter problemet

Vælg midlerne med omhu, så ukrudt og skadevoldere ikke udvikler resistens

Vurdér, om sprøjtningerne har virket tilfredsstillende

Læs også