Aksløberlarver gør nu stor skade i vintersæd og frøgræs

Det milde vejr har medført, at larverne er mere aktive end normalt. Larverne er mindre udbredte i landet, men kan gøre stor skade, oplyser Ghita Cordsen Nielsen, Seges.

Der er i de seneste uger meldt om nogle tilfælde af angreb af aksløberlarver i vintersæd.

- Angreb er de senere år set flere og flere steder. Angreb ses især i milde områder med megen frøgræs. De voksne aksløbere er dårlige flyvere og angreb ses derfor tit i de samme områder, fortæller Ghita Cordsen Nielsen.

Skaden kan fortsætte ind i maj måned og både korn, græsser og til tider majs kan angribes.

 

Små jordhøje

Larverne æder af bladene, som ofte kan få et trevlet udseende.

- Det er også typisk, at larverne trækker bladene ned i jorden for at æde af dem. Små jordhøje, som larverne har kastet op, ses også, men ved meget regn som i år, forsvinder disse jordhøje hurtigt igen, fortæller Ghita Cordsen Nielsen.

Avaunt 150 EC har en mindre anvendelse til bekæmpelse af aksløberlarver efterår og forår fra 1. marts i græs, kløvergræs, frøgræs og korn. Avaunt virker som en ædegift, så larverne skal æder af blade behandlet med Avaunt. Det gælder således ikke om at ramme larverne.

jpj

Læs også