Afgørende at bekæmpe snegle tidligt

I de nysåede vinterrapsmarker er der nu meldt om skader fra snegle. – Husk at tjekke, om måger eventuelt æder de udspredte sneglekorn, lyder anbefalingen.

Der er i flere tilfælde meldt om snegleangreb i vinterraps.

Det oplyser man fra Seges, der påpeger, at man især skal være opmærksom på lerjordsmarker og ved grubbesåning.

- Det er med de nuværende sneglemidler altafgørende at opdage sneglene tidligt, hvis der skal opnås en god bekæmpelse, fastslår Ghita Cordsen Nielsen.

- Tjek også stubben for snegle i marker, hvor der skal være vintersæd.

I vintersæd bør der ved risiko for angreb yderligere satses på at reducere snegleantallet ved jordbearbejdning.

Flere bekæmpelser 

I marker med massive snegleforekomster skal det overvejes, om der i stedet skal dyrkes en forårssået afgrøde, da sneglemidler er dyre og ikke fuldt effektive.

Der er i enkelte tilfælde meldt, at sneglekornene bliver ædt af måger.

- Vær derfor meget opmærksom på, om gentagen behandling er nødvendig, lyder anbefalingen.

Producenten af sneglekorn er opmærksom på problemet og angiver, at spredning af sneglekorn om aftenen og adskillelse af jordbearbejdning fra udspredning skulle hjælpe. Men trods dette er det set, at mågerne æder sneglekornene.

Sneglemidlerne er risikovurderet af Miljøstyrelsen og skader ikke fugle.

jpj

 

 

 

 

 

Læs også