Efter stort støttetræk: - Jeg synes, det er lidt hårdt

Landmand får stort støttetræk for på tre arealer at have dyrket tilsammen 0,37 hektar, som var omfattet af §3-beskyttelse. To af arealerne havde han købt af Vejdirektoratet, som selv havde opdyrket arealerne. L&F er gået ind i sagen.

Urimeligt og helt ude af proportioner.

Sådan lyder det fra Landbrug & Fødevarer, som er gået ind i en sag ved Sunds, hvor planteavler Anders Dyrberg har fået et stort støttetræk efter en krydsoverensstemmelseskontrol, som han havde på sine arealer i december sidste år.

I maj 2018 ændrede de danske myndigheder, på baggrund af en påtale fra EU-Kommissionen, på reglerne for krydsoverensstemmelse (KO). Fem KO-krav om fuglebeskyttelse blev udvidet til at omfatte alle de naturbeskyttede §3-arealer i forhold til tidligere, hvor de kun gjaldt inden for de internationale naturbeskyttelsesområder, altså Natura 2000-områderne.

KO-krav på 5 procent

Og det er denne udvidelse, som altså nu rammer Anders Dyrberg. Fordelt på tre marker, så fandt kontrollanterne sammenlagt 0,37 hektar, hvor landmanden har overtrådt reglerne og har dyrket jord, der er naturbeskyttet.

Overtrædelsen har udløst et KO-krav på 5 procent, hvilket for Anders Dyrberg er lig med et støttetræk på 116.000 kroner.

To af de tre arealer, hvor der skete overtrædelse – et på 0,22 hektar og et på 0,10 hektar – er arealer, som blev købt af Vejdirektoratet i 2016, og som begge har været opdyrket helt tilbage i 2000. Det sidste areal på 0,05 hektar overtog Anders Dyrberg i 2012, og også det har været dyrket siden år 2000.

- Vi synes ikke, at det er fair og slet ikke i nærheden af være proportionelt, siger Niels Lindberg Madsen, EU-politisk chef i Landbrug & Fødevarer.

Bedt om møde

Han fortæller, at organisationen har bedt om et møde med Landbrugsstyrelsen om sagen.

- Altså 116.000 kroner er absurd mange penge at blive trukket på baggrund af den her overtrædelse. Bedømmelsen rammer helt ved siden af. Der burde være foretaget en helhedsvurdering. Formålet med det her er at beskytte fugle og natur. Men her er vi nede i en meget lille procentdel af det samlede § 3-areal. Det synes vi overhovedet ikke er rimeligt. Vi har nu bedt om et møde med Landbrugsstyrelsen, hvor vi vil snakke om, hvordan det er, at de vurderer de her sager, siger Niels Lindberg Madsen.

Ifølge Landbrug & Fødevarer er det helt afgørende, at KO-kravet på § 3-arealer administreres således, at der ikke er nogen landmænd, der oplever urimelige og uproportionelle støttetræk. Kravene skal leve op til vigtige retssikkerhedsmæssige principper som forudsigelighed og proportionalitet, lyder det.

Hos Landbrug & Fødevarers er det en bekymring, at Landbrugsstyrelsen er i færd med at introducere en bøvlet og uhensigtsmæssig KO-kobling på grund af et bredt notificeret og implementeret fuglebeskyttelsesdirektiv.

Var i god tro

Anders Dyrberg, der driver et planteavlsbrug på 750 hektar, er meget utilfreds med, at han har fået så massivt et støttetræk.

- Jeg synes, at det er lidt hårdt. Det er altså kun en overtrædelse på 0,37 hektar, som det drejer sig om, siger han.

Han forklarer, at selve forseelsen på alle arealerne er sket før, at han har overtaget dem.

- Jeg har sådan set bare dyrket ned til der, hvor de tidligere ejere har dyrket. Jeg kan så se nu, at jeg burde have været opmærksom på, hvorhenne §3-jorden var. Men jeg havde egentlig forventet, at det var der, hvor der var pløjet til, at grænsen lå.

- Jeg synes faktisk, at jeg har været i god tro, siger Anders Dyrberg.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Læs også