Landbruget er nøglen til Europas sikkerhed

Kandidater ved Agri Nords EU-debatmøde er enige om, at fødevarer og energi er kritisk infrastruktur i EU.

Debatten fik frit løb med venstremanden Asger Christensen (tv.), Erik Poulsen, som er kandidat til Europaparlamentsvalget for Danmarksdemokraterne, og Jakob Dyrman, der er ny kandidat for Venstre til EU-parlamentet.

Afskaffelse af brakmarker, fødevareforsyning, CO2-afgift, våbenproduktion, hybridkrig og oprustning i energisektoren.

Det var nogle af de emner, som optog kandidaterne ved et debatmøde, som landboforeningen Agri Nord afholdt på Kirstinesminde Landbrug ved Løgstør forud for det kommende EU-parlamentsvalg.

Krigen i Ukraine og truslen fra Rusland mod europæisk infrastruktur har gjort det klart, at fred og sikkerhed handler om meget mere end det, der sker på slagmarken.

- Sikkerhedspolitikken lægger mig meget på sinde, og fødevareproduktion er en del af det. Hvis ikke vi fremadrettet er selvforsynende med fødevarer, så får vi et kæmpestort problem. Og i hele Europa er vi udfordret på sikkerhed i energiforsyningen, sagde Jakob Dyrman, ny kandidat for Venstre til EU-parlamentet.

Jacob Dyrman ikke en vårhare i politik, idet han er byrådspolitiker og klimaudvalgsformand i Vesthimmerlands Kommune.

Han er Venstres nordjyske kandidat ved det kommende valg, og han stiller op ved siden af en garvet Venstremand, Asger Christensen, der har 40 års erfaring i partiet og som landmand og »beholder gummistøvlerne på«, hvis han bliver genvalgt til EU-parlamentet.

- Jeg har en tyrkertro på, at dansk landbrug nok skal stå distancen. Som erhverv har vi altid været udviklingsorienteret, og vi er altid gået foran, lød det fra Asger Christensen.

Han har repræsenteret Venstre i Europa-Parlamentet de seneste fem år, hvor han har været medlem af fiskeriudvalget, landbrugsudvalget og miljøudvalget.

Rift om jorden

- Vi kommer til at prioritere, hvad jorden skal bruges til på europæisk plan. Der er rift om landbrugsjorden – til fødevarer, natur, skov og energi.

Derfor kalder Asger Christensen det for en klog beslutning, at EU-kommissionen vil afskaffe den tvungne kvote på fire procent brakmarker i 2025 – måske allerede i år.

I lighed med fødevareproduktionen er også udvikling af energisektoren blevet afgørende for Europas sikkerhed i en tid, hvor der er lukket for russisk gas – og klimamål kalder på andre løsninger end fossile brændstoffer.

- Grøn omstilling og CO2-reduktioner har høj prioritet for mig, men afgifter har vi haft rigeligt af, lød det fra Erik Poulsen, kandidat til Europaparlamentsvalget for Danmarksdemokraterne.

Erik Poulsen er formand for Dansk Halm og Midtjysk Halm og næstformand i Organic Fuel Technology A/S, der arbejder for at fremme udvikling af en ny form for pyrolyse, nemlig mikrobølgeteknologi.

Landbrugets rolle i grøn omstilling

En af de cirka 50 deltagere i debatmødet pegede på, at pyrolyse – hvor strøm omdannes til brint - er en meget dyr måde at fremstille energi på. Og blev bakket op af Asger Christensen.

- PTX har nogle udfordringer i øjeblikket. Systemerne er ikke gearet til den grønne omstilling endnu.

Hvad enten der satses på halm, biogas, solceller eller vindmøller på land er landbrugsjorden en afgørende faktor for udvikling af vedvarende energiformer.

- Energi bliver et af de tunge emner i de kommende år, men vi er nødt til at træffe beslutningerne i fællesskab i Europa. Så vi har et indre marked for energi, infrastruktur og logistik, sagde Asger Christensen – der i øvrigt også er overbevist om, at atomenergi igen vil få en rolle at spille.

CO2-afgift

Debatten om energi hænger uløseligt sammen med klimapolitik, og derfor var udsigten til CO2-afgift på landbruget også en varm kartoffel ved mødet i maskinhallen hos Kirstinesminde Landbrug nær Løgstør.

- Man skal lægge mærke til, at der hele tiden kommer nye tal på bordet. Desuden er jeg helt enig i, at det er ny teknologi, der skal hjælpe os i mål med klimareduktionerne, sagde Asger Christensen, som forsøgte at neddrosle de bange anelser om en kommende dansk CO2-afgift.

Socialdemokraten Asser Mortensen meldte afbud til halmballemødet, som Agri Nord kaldte sit EU-debatmøde, og måske derfor var det ikke de store uenigheder, der prægede aftenens panel.

Landbrugets stemme er vigtig

Formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen, var glad for, at der blev sat strøm til debatten om den kritiske infrastruktur i EU.

- Det er vigtigt, at fødevareproduktionen bliver administreret ordentligt. Vi landmænd bidrager til økonomien med 500 milliarder kroner om året, og vi brødføder befolkningen. Men vi er ikke selvforsynende med fødevarer i Europa, og derfor er det vigtigt, at vi får politikere til Bruxelles, der forstår landbrugets værdi.

Inden mødet sluttede, gav Carl Christian Pedersen denne opfordring til deltagerne.

- Brug nu jeres stemmeret den 9. juni, og stem personligt, så vores politikere kan få et godt mandat med til Europa-Parlamentet de næste fem år.

Læs også