Afskaffer det obligatoriske 2. kontrolbesøg

Der er udsigt til færre kontroller fra Fødevarestyrelsen i fremtiden, efter en ny politisk aftale på Christiansborg.

Folketinget har enstemmigt vedtaget en ny fødevare- og veterinæraftale for de næste fire år. Den skal gøre det nemmere at drive fødevarevirksomhed i Danmark, og samtidig skal det være slut med, at landmænd og små fødevarevirksomheder føler sig utrygge under kontrolbesøg.

For fremtidens fødevarekontrolbesøg skal i højere grad opleves som vejledende, understøttende og tilpasset virksomhedernes virkelighed. Det oplyser Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Fødevarekontrollen skal især tilpasses de såkaldte småskalavirksomheder. Småskalavirksomheder er ofte kendetegnet ved flere forskellige typer af aktiviteter, som falder under forskellige kontrolbestemmelser – som f.eks. gårdsalg. Det kan opleves som en hæmsko for innovation.

Færre kontroller

Aftalepartierne er derfor enige om, at indsatser, der sikrer en mere smidig kontrol, som er tilpasset småskalavirksomhedernes virkelighed, skal prioriteres.

Danske fødevarevirksomheder kan desuden se frem til færre, men mere målrettede og effektive kontroller. Med aftalen bortfalder det obligatoriske andet opfølgende kontrolbesøg blandt andet.

Det betyder, at en indskærpelse fremover kun vil udløse én opfølgende kontrol, mens mere alvorlige sanktioner fortsat vil udløse to.

Derudover forenkles kontrolkonceptet, så fødevarestyrelsen ikke længere vil være bundet op på et politisk fastsat mål for antal gennemførte kontroller, men i højere grad kan fokusere på risiko, kvalitet og indhold.

Glæder sig over øget effektivitet

Fødevareminister Jacob Jensen (V) er godt tilfreds med af have fået den nye aftale enstemmigt i hus.

- Jeg er meget glad for, at vi på tværs af Folketinget har indgået en bred aftale om fødevare- og veterinærkontrol, som er afgørende for vores fødevaresikkerhed. Jeg gik ind til forhandlingerne med ønske om bedre og mere effektiv fødevarekontrol og en fortsat prioritering af småskalavirksomheder, som eksempelvis gårdsalg fra vejkanten, siger han.

- Tilliden til og kontrollen af danske produkter møder stor respekt i både Danmark og udlandet. Den position skal vi værne om og styrke ved hjælp af mere målrettet effektiv datadrevet kontrol og bedre vejledning af fødevarevirksomhederne. Det har vi i fællesskab opnået, siger Jacob Jensen.

Aftalepartierne er samtidigt enige om at styrke det samlede beredskab, så det kan håndtere fremtidens fødevarerelaterede og veterinære kriser. Det indebærer blandt andet større fokus på smittebeskyttelse og øget brug af data til overvågning og udbrudsopsporing.

Læs også