DR´s særstatus truer demokratiet

Af Jørn Rasmussen (NB), Pilealle 5, 4760 Vordingborg

Da der blev rejst tvivl om konklusionerne i NPO-redegørelsen tilbage fra 1984, blev udenlandske eksperter i 1989 bedt om en vurdering. 

I deres rapport var der en sønderlemmende kritik specielt af den total-kvælstofbalancemodel, som dansk miljølovgivning byggede på.

Flere af de store dagblade offentliggjorde rapportens resultat, men DR var totalt tavs. Så efter kort tid var rapporten røget ud i glemslen. 

I 2017 kom et nyt udenlandsk forskerhold stort set frem til samme konklusion som i 1989. Igen dyb tavshed i medierne.

Rockwool-fondens forskningsenhed producerer mange gode rapporter omkring forskellige samfundsforhold, som medierne flittigt offentliggør.
En rapport fra 1999, »Indvandringen til Danmark«, vil jeg specielt fremhæve. 

Problemerne omkring indvandringen blev afdækket fra alle sider på fornem vis. 

Men sjovt nok havde netop denne rapport ikke DR’s interesse.

Cavlingpris

For fem år siden, februar 2016, fandt dagbladet Berlingske med diverse ekspertudsagn frem til, at landbrugspakkens miljøeffekt var sminket.
Avisens kampagne satte med DR´s hjælp Folketinget på den anden ende i 2-3 uger, og Eva Kjær Hansen blev afsat som miljøminister inden månedens udgang. 

Bedriften blev selvfølgelig belønnet med en Cavlingpris.

I øjeblikket har samme avis en tilsvarende kampagne omkring minkskandalen – stor respekt for det – som kun bliver værre og værre, jo mere man graver. 

Skønt denne skandale er i en helt anden kaliber, er DR nu helt anderledes afdæmpet end i 2016.

Havde DR vægtet de nævnte eksempler ens eller ligefrem modsat, så havde samfundet set noget anderledes ud i dag.

Tankevækkende

Med ovenstående in mente vækker det til eftertanke, hvilke partier der mest forsvarer DR´s særstatus, hvad mediestøtte angår, når man læser følgende politikercitat fra 1991:

»De frie mediers jagt på nyheder og gode historier er nemlig ikke kun en plage for alle slags magthavere – inkl. ministre. Det er ganske enkelt rensemidlet som sætter vores samfund i stand til at kurere de dårligdomme, som i et lukket samfund altid sætter sig fast og breder sig. Samfund, der ikke giver medierne frihed, skal man aldrig tro over en dørtærskel«.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også

Bæredygtigt Landbrug varsler retsopgør mod ammoniakregler
Nye skatteregler for solceller på lavbundsjorde kan være på vej
Regioner vil råde over gamle råstofgrave
Parti vil lade landmænd konkurrere om at tage landbrugsjord ud billigst
Aggesen: Skam og tavshed redder ikke klimaet
Bekymrede fødevarearbejdere: - Har jeg stadig mit job på mandag?