Ministeren slår med kvælstofhammeren: Nye obligatoriske krav om efterafgrøder

Her bliver der obligatoriske krav om etablering af yderligere efterafgrøder. Kilde: Landbrugsstyrelsen

Selv om landbruget har givet tilsagn om over 330.000 hektar til efterafgrøder ved seneste opgørelse, nåede man efter myndighedernes opfattelse ikke ordentligt i mål, og det kaster nu et obligatorisk krav om etablering af 17.200 hektar af sig, fordelt på 37 kystvandoplande. 

Mange landbrugere har tilmeldt efterafgrøder i årets ansøgningsrunde, men i nogle kystvandoplande udestår en restindsats, da der ikke er indmeldt tilstrækkeligt med målrettede efterafgrøder. Der mangler en samlet indsats på 17.200 hektar efterafgrøder. Det svarer til, at der mangler cirka fem procent af det samlede indsatsbehov for 2021.

Den målrettede kvælstofindsats skal sikre den nødvendige beskyttelse af vandmiljøet mod kvælstofudvaskning. Det er derfor besluttet, at den resterende indsats skal hentes ved et krav om obligatoriske efterafgrøder i de kystvandoplande, hvor der er en restindsats. Det oplyser Landbrugsstyrelsen. De steder, hvor der kommer nye obligatoriske krav, er koncentreret omkring Nord- og Østjylland, det meste af Fyn og dele af det sydlige Sjælland. Til gengæld går det meste af Syd- og Sønderjylland, Nordsjælland og Bornholm fri.

Det er kun, hvis man er økolog, eller har et efterafgrødegrundareal på sin bedrift på under ti hektar, at man ikke kommer til at skulle opfylde krav til de nye obligatoriske krav. Man vil kunne se en beregning af de krav, man individuelt bliver ramt af i gødningskvote- og efterafgrødeskemaet, oplyser styrelsen. Senere bliver Internet Mark-Kort også opdateret med de nye krav, hedder det. 

Læs også