Styrelse: Sidste mink bliver gravet op i Kølvrå mandag

25 dage efter, at gravemaskinerne rykkede ind på det militære område ved Kølvrå, bliver de sidste mink nu gravet op. Dermed holdt tidsplanen, konstaterer tilfreds fødevareminister.

​Mandag morgen skulle de sidste mink være blevet gravet op fra minkgravene ved Kølvrå og kørt til forbrænding. Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse. Dermed bliver opgaven med at fjerne de mere end 13.000 tons aflivede mink, som tilbage i november blev gravet ned ved Kølvrå og Nr. Felding, afsluttet som planlagt. Det glæder fødevareminister Rasmus Prehn.

- Jeg er rigtig glad for, at opgaven med at fjerne de nedgravede mink i Kølvrå og Nørre Felding nu er løst. Borgerne i de berørte områder har måttet stå ærgerligt meget igennem, og jeg er lettet over, at tidsplanen holdt, og at lugtgenerne trods sommervarmen var mindre end frygtet, siger fødevareministeren.

Den kommende tid skal entreprenørselskabet bag opgravningerne dække minkrenderne helt til og planere arealerne.

- Målet er, at områderne igen fremstår, som før minkene blev gravet ned, både i Kølvrå og Nr. Felding. Den opgave vil tage lidt tid, fordi arealerne skal have mulighed for at vokse til. Men også den del af opgaven får vi løst, understreger Fødevarestyrelsens indsatschef, Kasper Klintø.

Foranstaltninger

Samtidig med at minkene blev gravet op, har eksterne miljørådgivere undersøgt jorden i området. Ved hjælp af jordprøverne og analyser af grundvandet skal eksperterne nu i gang med at vurdere det nærmere behov for miljømæssige afværgeforanstaltninger.

Om minkopgravningerne

  • Den 3. november sidste år blev det besluttet, at alle godt 15 millioner danske mink skulle slås ned, da sundhedsmyndighederne vurderede, at »En fortsat minkavl under en igangværende Covid-19 epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge Covid-19 med vacciner«.
  • I november blev cirka fire millioner mink gravet ned ved Kølvrå og Nr. Felding.
  • I december blev et politisk flertal enige om at fjerne de nedgravede mink.
  • I maj i år kunne opgravningen gå i gang ved Nr. Felding, fordi en risikovurdering fra Dansk Veterinær Konsortium fastslog, at minkene ikke smitter med Covid-19 efter nedgravning i seks måneder.
  • 12. juli bliver de sidste mink gravet op ved Kølvrå.

Læs også