Prehn vil lande landbrugsaftale inden for en måned

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) vil i landbrugsforhandlingerne nu fremlægge en aftaletekst, som imødekommer blå blok på nogle krav på kvælstofområdet, fortæller han til dagbladet Politiken.

Inden for den næste måned satser fødevareminister Rasmus Prehn (S) på, at man på Christiansborg får landet landbrugsaftale om miljø og klima. Til Politiken fortæller han, at han stadigvæk går efter en bred aftale med blå blok.

Det sker, selvom forholdet mellem især Venstres chefforhandler, Troels Lund Poulsen, og ministeren selv udefra set ser særdeles anstrengt ud. Venstremanden har i hvert, fald siden forhandlingerne blev sat på standby i juni, ikke holdt sig tilbage med kritik af ministeren.

Fra Rasmus Prehn lyder det, at hvis Venstre begynder at være skeptiske, trække tiden og smyge sig udenom, så vil han indgå en aftale med dem, der vil lave en aftale.

- Hvis vi kan indgå en acceptabel og afbalanceret aftale med rød blok, så er det, hvad vi gør, men først og fremmest er prioriteten at lave det bredt, gerne med Venstre og med blå blok, siger han til Politiken.

Her fortæller han, at regeringen, når forhandlingerne om et øjeblik bliver genoptaget, vil fremlægge en aftaletekst. I modsætning til regeringens udspil fra april vil det ifølge ministeren indeholde imødekommelser til blå blok på kvælstofområdet.

Det er nemlig i den grad det område, som har splittet de to blokke. Regeringen fastholder nemlig den omdiskuterede målbelastning, som Aarhus Universitet har regnet sig frem til, og som siger, at kvælstofudledningen maksimalt må være på cirka 36.700 tons, før man er i mål i forhold til EU’s vandrammedirektiv.

Det har været et ønske fra blå blok at få en »second opinion« til Aarhus Universitets beregninger, og det er regeringen altså parat til at imødekomme. Også fra landbrugets organisationer har en second opinion været efterspurgt, da det er holdningen, at Aarhus Universitet i sin rådgivning til staten har for ensidigt fokus på kvælstof som presfaktor.

Flere kollektive virkemidler

Derudover fortæller ministeren, at man også vil imødekomme blå blok i forhold til flere kollektive virkemidler som mere skov og udtag af jorde, så man rammer landbruget knap så hårdt som i regeringens udspil fra april. Her var der lagt op til, at man i den målrettede regulering fra 2026 skal finde kvælstofreduktioner svarende 300.000 hektar efterafgrøder. Et areal, der altså kommer oveni de 370.000 hektar målrettede efterafgrøder, som allerede i dag skal etableres.

Fra ministeren lyder det til Politiken:

- Der er heldigvis et meget bredt flertal i Folketinget, som er enig om at leve op til EU’s vandrammedirektiv. Så må vi konstatere, at der har været en modvilje i blå blok til målrettet regulering rettet mod den enkelte landmand. Derfor er vi parate til at lave en ny model med flere muligheder. Den model skal udvikles. Det bruger vi frem til 2024 på, så vi forhåbentlig har flere værktøjer i kassen, siger han og nævner som eksempel muslingeopdræt.

Han fortæller, at der er et helt bruttokatalog af mulige virkemidler at kigge på.

Truslerne om en ren rød aftale lader ikke til at bekymre Venstres chefforhandler, Troels Lund Poulsen.

- Når det kommer til stykket, tror jeg ikke, at han tør. Han forsøger bare at spille stor mand, siger han til Politiken.

Tidligere har Troels Lund Poulsen flere gange efterlyst, at regeringen får flere penge med til forhandlingsbordet.

Læs også