Fødevareministeren på tur med fremtidens landmand

Rasmus Prehn fik i den blå traktor hos Hans Sørensen ved Kerteminde vist, hvordan præcisionslandbrug øger udbyttet og mindsker udvaskningen af kvælstof.

- Ved at tage handsken op, som bedriften her er et bevis på, får man et øget udbytte på markerne, en bedre produktion og en mindre udvaskning, påpeger fødevareminister Rasmus Prehn (S), der her får lov at indtage førersædet ved besøget hos Hans Sørensen i Over Kærby ved Kerteminde. Fotos: Erik Hansen Rasmus Prehn ser præcisionslandbrug som et vigtigt element i fremtidens landbrug og dermed i de forestående forhandlinger om den danske implementering af EU’s kommende landbrugsreform. Scan koden og hør fødevareministerens perspektivere indtrykket af besøget hos Hans Sørensen fredag. Video: Erik Hansen

- Dette her flotte eksempel på præcisionslandbrug er til inspiration for mange af Hans’ landmandskolleger. Ved at tage handsken op får man et øget udbytte på markerne, en bedre produktion og en mindre udvaskning, hvilket er vigtigt for at kunne leve op til EU’s vandrammedirektiv.

Sådan lød det fra fødevareminister Rasmus Prehn (S), da han trådte ud af Hans Sørensens blå New Holland-traktor efter en tur bag rattet med en rød Bredal-gødningsspreder med GPS og gradueringsudstyr i det bakkede areal på Kærbygaard ved Kerteminde.

Netop præcisionslandbrug er i spil som en af de foreslåede eco schemes i de landbrugsforhandlinger, som regeringen indledte torsdag og som fortsættes med partierne i den kommende uge.

Alternativ til efterafgrøder

Samtidig er det allerede et alternativ til de omstridte efterafgrøder, hvor 11 hektar med præcisionslandbrug udløser en mindre hektar med pligtige efterafgrøder på den enkelte bedrift.

Omkring køkkenbordet på Kærbygaard var det håbet hos Hans Sørensen, som er kåret til »Fremtidens Landmand 2021«, at præcisionsmetoderne også implementeres i de målrettede og MFO-efterafgrøderne.

- Jeg er ikke imod efterafgrøder, men for de fleste landmænd, som jeg har talt med, har det været et stort psykisk pres ikke mindst i år at nå det inden fristen, påpeger den østfynske gårdejer.

- Jeg erkender, at jeg ikke var specielt populær omkring den 20. august. Der var mange, som ringede, også direkte til mig, afslørede Rasmus Prehn ved morgenkaffen med fynsk brunsviger, mens han henvendt til folketingskollegaen Erling Bonnesen (V) ved bordet mindede om, at det jo er Jakobs (Ellemann-Jensen, red.) opfindelse.

Præcision på 540 hektar

Det var på initiativ af Yara Danmark A/S, at fødevareministeren fredag formiddag fik præcisionslandbrug vist i virkeligheden.

Hans Sørensen praktiserer præcisionslandbrug i alle sine 12-13 forskellige afgrøder på ialt 540 hektar, og har installeret præcisionsudstyr på samtlige af gårdens maskiner.

Efter, at der hvert femte år er udtaget 16 jordprøver på hver hektar jord, sker såningen med gradueret udsæd alt efter jordforholdene i marken. Også sprøjtningerne og stråforkortningen er gradueret.

Intelligent gødskning

Gyllen fra gårdens 14.000 slagtesvin analyseres og lægger grunden til gødskningen, som derefter gradueres med handelsgødning med Yara-udstyr.

- Vi bruger nu gødningen mere intelligent, hvilket også kan aflæses på vore marker, som i høst står ensartet og uden lejesæd. Dog ikke helt i år, da vi lige her i området den 8. juli fik historiens største skybrud med 232 millimeter regn på et halvt døgn. Det har vi eftervirkninger på endnu.

Derfor kunne Hans Sørensen også fortælle ministeren, at det stadig ikke har været muligt at høste den sidste vårbyg og hvede i de laveste arealer, og at engrapgræsset efter to skårlægninger netop er kommet i hus med omkring 30 procent mindre udbytte.

- Turen med Hans har været en oplevelse, og et bevis på, at udbyttet kan optimeres samtidig med, at forbruget af hjælpestoffer pr. produceret enhed også optimeres, lød det fra Rasmus Prehn, inden flere besøg ventede i det fynske her i pausen, inden der for alvor tages hul på landbrugsforhandlingerne i næste uge.

Læs også