Agerskovgruppen forventer opbakning fra hele landbruget

Landmandsforeningen Agerskovgruppen forventer, at nu, hvor EU’s borgerklageudvalg har godkendt sagen om spildevand, vil resten af parlamentet og det danske landbrug støtte op om sagen.

»Det er forkasteligt, at den danske stat tilskynder kommunerne til at åbne sluserne for helt urenset kloakvand ud i det danske vandmiljø.«

Sådan indleder Agerskovgruppen en pressemeddelelse, foreningen har udsendt som en opfølgning på, at gruppen nu har fået godkendt sin klage af EU’s borgerklageudvalg (PETI). Godkendelsen betyder, at klagen nu er sendt videre til EU-Kommissionen, der skal kigge på sagen, verificere udsagnene og eventuelt tage affære. 

Derfor forventer Agerskovgruppen nu også, at resten af det danske landbrug, Landbrug & Fødevarer, de danske landspolitikere og resten af EU-Parlamentet støtter op om klagen.

- Det her er ikke kun en sag for Margrethe Auken, men for alle de parlamentarikere i EU og alle danske landmandspolitikere, som vil Danmark og dansk landbrug det godt. Det skal forbydes den danske stat at bebrejde og straffe danske landmænd for at give afgrøderne den mængde gødning, som afgrøderne har brug for, og samtidig sikre kommunerne kæmpestor afgiftsbesparelse ved at lede urenset spildevand udenom renseanlægget i stedet for at lade det rense, udtaler formand hos Agerskovgruppen, Jens Peter Aggesen.

Landmandsforeningen har kastet sig ind i sagen om kommunernes overløb og spildevandsudledning, fordi det ifølge gruppen går ud over landbrugets omdømme, og de hensyn man tager til selvsamme erhverv, når kommunerne anfører et ukorrekt antal overløb. 

- Myndighederne måler på, hvor meget kvælstof der udledes til farvand. Og så kigger de på, hvor meget kommunerne har udledt. Og så mener man, at resten kommer fra landbruget. På den måde får landbruget egentlig skylden for udledningerne fra byerne og spildevandsanlæggene, har Jens Iversen, bestyrelsesmedlem hos Agerskovgruppen tidligere udtalt til Effektivt Landbrug.

Læs også