Fjord bør udpeges til pilotprojekt

Haderslev Kommune, Provas og Sønderjysk Landboforening konstaterer, at den kritiske miljøtilstand i Haderslev Fjord kalder på handling. Situationen i fjorden indgik i konference på Christiansborg forleden.

Udvalgsformand Carsten Leth Schmidt og SLF-bestyrelsesmedlem Søren Laustsen fortalte på konferencen på Christiansborg omkring samarbejdet omkring Haderslev Fjord. Moderator på konferencen var Mette Walsted Vestergaard.

- Miljøtilstanden i Haderslev Fjord er kritisk, og analyser af fjorden peger desværre på, at der endnu er lang vej, før tilstanden – herunder også muligheden for badning – bliver god. Hvor slemt det står til, og hvordan udfordringerne løses, vil kræve langt bedre overvågning af fjorden på hele dens strækning.

Sådan lyder det i et brev fra Haderslev Kommune, forsyningsselskabet Provas og Sønderjysk Landboforening, som er sendt til miljøminister Lea Wermelin. De tre parter opfordrer miljøministeren til at udpege Haderslev Fjord som et pilotprojekt.

Den rapport, som blev udarbejdet omkring Haderslev Fjord med baggrund i samarbejdet mellem Haderslev Kommune, Provas og SLF, indgik forleden i konferencen ”Vandplaner på værksted” på Christiansborg. Folketingsmedlem Hans Chr. Schmidt (V) og SLF havde taget initiativ til konferencen, som også Landbrug & Fødevarer var medarrangør af.

Vil fortsætte samarbejdet

Formanden for teknik- og klimaudvalget i Haderslev Kommune, Carsten Leth Schmidt, og bestyrelsesmedlem i SLF, Søren Laustsen, fortalte her om henvendelsen til miljøministeren og redegjorde desuden for samarbejdet omkring fjorden. Samtidig slog de fast, at de tre parter gerne vil fortsætte samarbejdet med et mål om at forbedre vandkvaliteten i fjorden.

I den landbrugsaftale, som blev vedtaget i oktober i fjor, indgår der et beløb på 16 millioner kroner til lokale pilotprojekter, og det er netop i den forbindelse, at de tre parter gerne vil fortsætte samarbejdet.

Både Søren Laustsen og Carsten Leth Schmidt konstaterede, at der er mangelfuld overvågning af vandkvaliteten i fjorden. I den østlige ende af fjorden er der en målestation, som ikke har været i gang i en lang årrække.

- De nuværende tal vedrørende vandkemi og klorofyl bygger alene på data fra en målestation inderst i fjorden. Man da der sker en stor tilstrømning fra oplandet langs fjorden, viser denne station ikke særligt godt fjordens samlede tilstand på hele dens strækning. Vi opfordrer til, at der kan ske flere målinger, og det et element, der skal indgå i pilotprojektet.

I brevet til miljøminister Lea Wermelin konstaterer Haderslev Kommune, Provas og SLF, at parterne med det arbejde, som allerede har været sat i gang, fortsat et stærkt fundament for at kunne fortsætte samarbejdet i et pilotprojekt om en lokal og alternativ vej til god økologisk tilstand.

- Ved at udpege Haderslev Fjord som pilotprojekt vil der kunne skabes vej for kloge og effektive investeringer i fjordens miljøtilstand, som vi lokalt er parate til, fortsættes det i brevet.

Underskrivere af brevet er borgmester Mads Skau, bestyrelsesformand i Provas Inga Lykke og formanden for SLF Christian Lund.

Læs også