Udtagning af lavbundsjorde

Klimaudvalgsformand Dennis Kvesel (V) går til folketingsmedlem, Maja Torp (V), for at få strammet op på udtagning af lavbundsjorde.

Brønderslev Kommune støder på udfordringer, når man forsøger at realisere udtagningen af lavbundsjorde.

-Vi er en stor landkommune med et meget stort landbrugsareal, og det giver rigtig god mening for os som kommune at tage lavbundsjorde ud af landbrugsdriften. Men det er jo ikke noget, vi som kommune kan gøre uden at have lodsejerne med. Og det er en udfordring, for samtidig lægger regeringen barrierer ud for os – for de incitamenter, som gør udtagningen af lavbundsjordene mulig, ændrer sig hele tiden, siger Dennis Kvesel, som er byrådsmedlem for Venstre og samtidig formand for et særligt temaudvalg under teknik- og miljøudvalget.

Derfor har han involveret Brønderslev-borgmester Mikael Klitgaard (V) og det lokale folketingsmedlem, Maja Torp (V), i problematikken.

Maja Torp mener, at der skal falde en erstatning til landmanden, men oplever at når der endelig er nogle puljer til rådighed, så er erstatningerne så små, at det slet ikke opvejer det tab, landmanden vil have på at tage jorden ud af drift.

- Det er et kæmpe problem – og en barriere for den grønne omstilling, som regering og Folketing taler om hele tiden. Og det skal vi selvfølgelig have rettet op på. For selvfølgelig skal vi i mål med klimaambitionerne – og vi skal også betale det, som det koster.

- Det er jo ikke nok at tale om klima og grøn omstilling. Lige som med alt andet, skal der betales for det, man bestiller. Det gør regeringen bare ikke. Og den problematik, som Brønderslev Kommune rejser er ikke ny, men en generel problematik, som nordjyske kommuner støder på. Derfor har jeg tænkt mig at forfølge den sag sammen med Brønderslev og alle andre kommuner i Nordjylland, som gerne vil have grøn omstilling, siger Maja Torp.

Læs også