Vi har brug for en 2030-plan for landdistrikterne

Landdistrikternes Fællesråd opfordrer partierne til at huske landdistrikterne i den igangværende valgkamp.

Med valgudskrivelse er der udsigt til nogle intense og spændende valgkampsuger inden, at danskerne går til stemmeurnerne. Flere valgforskere spår, at debatten om forholdet mellem land og by bliver et stort valgtema, der kan flytte stemmer mellem partierne.

Landdistrikternes Fællesråd kaster sig ind i valgkampen under overskriften »sæt kryds ved et land i balance« med ambitionen om at sætte fokus på landdistrikterne. Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard håber, at partierne vil bruge valgkampen som anledning til at diskutere, hvad vi vil med vores landdistrikter:

- En økonomisk krise lurer i horisonten. Det bekymrer borgere og virksomheder i landdistrikterne, der stadig husker, hvordan finanskrisen fra 2008 bed sig langvarigt fast uden for de større byer. Historien må ikke gentage sig. Derfor har vi brug for modige politikere med store visioner, der fremlægger en 2030-plan for landdistrikterne, siger han.

Landdistriktspolitik på dagsordenen

Som et led i en 2030-plan for landdistrikterne efterspørger formanden, at vilkårene for de erhverv, der skaber arbejdspladser i landdistrikterne, skal forbedres. Derudover bør balancen i fordelingen af statslige arbejdspladser styrkes yderligere.

- Statslige institutioner løser opgaver for virksomheder og borgere i hele landet, og derfor bør arbejdspladserne også være bedre fordelt, siger formand Steffen Damsgaard og tilføjer:

- Arbejdspladser og gode vækstvilkår for erhverv i landdistrikterne kan ikke stå alene. I årtier er den helt nære velfærd rykket længere væk fra landdistrikternes borgere. Det er hverken rimeligt eller retfærdigt i en velfærdsstat som vores. Derfor vil jeg opfordre partierne til at give et velfærdsløfte til landdistrikterne, så borgere i hele landet oplever nær velfærd af høj kvalitet.

Et andet vigtigt tema i valgkampen bliver efter alt at dømme den grønne omstilling. Ifølge Steffen Damsgaard kan den grønne omstilling blive et vendepunkt for landdistrikterne, hvis man politisk har viljen til det.

- Den grønne omstilling rummer enorme potentialer for landdistrikterne, der skal lægge jord til den massive udbygning af vedvarende energi. Det kan skabe både vækst og arbejdspladser lokalt. Men det skal gøres klogt og i respekt for lokalområdet, siger han og understreger:

- De borgere, som bliver naboer til fremtidens grønne energiproduktion skal have konkret, lokal værdi af projekterne – både i form af inddragelse, ejerskab og reelle økonomiske gevinster.

Landdistrikternes Fællesråds fire mærkesager i valgkampen:

Foruden en 2030-plan for landdistrikterne har Landdistrikternes Fællesrådet også opstillet en ønskeliste med fire overordnede mærkesager, der bør være en del af folketingskandidaternes valgkamp:

• Vækst og arbejdspladser i hele landet. Vilkårene for de erhverv, der skaber jobs i landdistrikterne, skal styrkes, og der skal ske ny runde af udflytning af statslige arbejdspladser.

• Den grønne omstilling skal udvikle – ikke afvikle – landdistrikterne. Udbygning af vind- og solenergi skal udløse lokale gevinster til de landdistrikter, der lægger jord til det. Nye grønne teknologier skal omsættes til arbejdspladser og vækst.

• God adgang til velfærd, uanset postnummer. Landdistriktsborgere er dem, der har den største afstand til offentlige serviceydelser såsom uddannelse og sundhedstilbud. Politikere bør give et velfærdsløfte til landdistrikterne, så borgere i hele landet oplever nær velfærd af høj kvalitet.

• Attraktive og blomstrende landdistrikter. Det skal være attraktivt at bo og leve i hele Danmark. Det kræver en øget tilførsel af byfornyelsesmidler til at forskønne og udvikle landdistrikterne, lempelse af planloven og bedre infrastruktur på landet.

Læs også