Rød chokmelding: S vil udtage 200.000 hektar landbrugsjord sammen med SF

L&F-formand er dybt chokeret over udspil, som vil sende regning »i omegnen af minkskandalen« til skatteborgerne. Formanden kalder planerne ekspropriation, som vil blive forfulgt juridisk, hvis de bliver til virkelighed, fastslår Søren Søndergaard.

Ifølge dagbladet BT florerer en plan om at »beskytte 200.000 hektar og binde staten til at beskytte dem ved lov,« i et Facebook-opslag fra den lukkede gruppe »SF Medlemsforum«. Afsenderen er SF’s formand Pia Olsen Dyhr.

Ifølge SF-formanden er forslaget bakket op af Socialdemokratiet, Radikale, Enhedslisten og Alternativet, fremgår det af opslaget, som ifølge Pia Olsen Dyhr er »fortrolig info«, som medlemmerne ikke må tale om før, at de »ser meldingen i pressen«.

Men informationen er ude, og meldingen sender chokbølger gennem landbruget.

- Jeg er reelt i chok over det her udspil. Hvis nogen reelt har i sinde at gøre det her til virkelighed, så er vi klar til at forfølge det juridisk, siger Landbrug & Fødevarers formand Søren Søndergaard.

S skrotter fagligheden

Han understreger, at vi skal passe på vores miljø og grundvand, og at det gør vi.

- Vi har de seneste tre år insisteret på dialog, også når det var svært. Socialdemokratiet vælger nu al faglighed fra for at gå i alliance med den yderste venstrefløj, og de bryder dermed endnu en langsigtet aftale, som blækket dårligt er tørt på. 

- Man vælger simpelthen at tæske på et erhverv for at kunne blive siddende i regeringskontorerne.  

For der er intet sket, som på nogen måde berettiger til de skridt, man nu foreslår. Forslaget er aldeles ubegrundet, når man ser på myndighedernes nyeste vurderinger af udfordringer for det danske grundvand og lytter til førende eksperter.

- Der er tale om reel ekspropriation, og det vil koste tusindvis af arbejdspladser, ligesom erstatningsværdien – og dermed skatteborgernes regning – bliver i omegnen af minkskandalen, siger Søren Søndergaard. 

Historisk aftale

I sit Facebook-opslag skriver Pia Olsen Dyhr ifølge BT:

»Det bliver en ret historisk aftale om at afsætte penge til at beskytte 200.000 hektar og binde staten til at beskytte dem ved lov. På de pågældende arealer bliver det forbudt at sprøjte, og vi undersøger samtidig, om nogle af arealerne skal udlægges som skov eller anden natur. 

Det er et forslag, der er hurtigt at opsummere, men som jeg tror bliver afgørende for en grøn fremtid, for det første, fordi det både er os (SF, red.) S, RV og Ø, der sammen foreslår det her, men for det andet fordi det ligner et endegyldigt løfte om drikkevandsbeskyttelse – også i fremtiden. En slags drikkevandets lov«, skriver Pia Olsen Dyhr.

Kompensation ud fra indkomsttab

Ifølge et aftaleudkast, som Effektivt Landbrug er i besiddelse af, lægges der op til, at rød blok vil erstatte lodsejerne for et driftstab på de omfattede jorder. 
Ved en sådan kompensationsordning vil de berørte lodsejere kompenseres ud fra en fast sats, fastlagt efter det gennemsnitlige årlige indkomsttab, som følge af et sprøjteforbud.

Finansieringen skal ske via det, parterne betegner som »det grønne råderum«. Udtagningen af de 200.000 hektar landbrugsjord skal ske hurtigst muligt og »senest inden 2030«.

Foruden Socialdemokratiet og SF står Radikale, Enhedslisten og Alternativet bag planerne, viser aftaleudkastet.

Læs også