Landmand får erstatning forhøjet fra 4.000 til over 270.000 kroner

En landmand fra Tinglev får mangedoblet erstatningen for den skade, et kommunalt naturgenopretningsprojekt har påført hans marker. Det har retten i Sønderborg afgjort onsdag i en markant sejr, hvor kommunen havde indbragt landmanden for domstolene.

Et projekt der startede tilbage i 1999 fik marker nær Tinglev Mose hos en landmand til at forsumpe .

Overtaksationskommissionen vurderede i 2017, at erstatningssummen skulle være på knap 94.000 kroner inklusive omkostninger og renter. Den afgørelse var Aabenraa Kommune ikke tilfreds med og stævnede landmanden for at få tilbagebetalt beløbet på nær 4.000 kroner. 

Det skriver L&F i en pressemeddelelse.

Kommunen mente kun, at 0,1 hektar var påvirket af projektet og tilbød en erstatning på kroner 4.000, svarende til en hektarpris på 40.000 kroner. Men retten er enig med L&F i, at hele 6,5 hektarer påvirkes. Men nu skal kommunen altså i stedet betale mere end 270.000 kroner, da landmanden frifindes, og kommunen skal yderligere betale 180.000 kroner. Samtidig tillægges L&F sagsomkostninger for mere end 140.000 kroner, bl.a. for det omfattende arbejde med at gennemføre syn- og skøn.

Charlotte Bigum Lynæs, områdedirektør for Jura & Fonde i Landbrug & Fødevarer, siger om afgørelsen: 

- Vi er yderst tilfredse med dommen. Det har sin konsekvens, hvis man igangsætter så store genopretningsprojekter. Og det har sin pris for vores medlemmer, hvis man ikke vurderer arealpåvirkningen og dermed erstatningsgrundlaget korrekt. Det har været en tung sag at løfte teknisk og fagligt, og det er ærgerligt, at kommunen vælger en tilgang, så der skal bruges så mange ressourcer, siger hun.

Urimeligt langt forløb

For L&F var det principielt at få rettens ord for, at man ikke kan regne med forsimplede koter for påvirkning, men må forholde sig til de faktiske realiteter i marken.

- Afgørelser skal selvfølgelig baseres på de reelt tilstedeværende forhold. Det er jeg meget glad for, at retten ser på samme måde. Det er en klar dom med stor betydning for tilsvarende sager, siger Charlotte Bigum Lynæs.

Også hos Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer, er der tilfredshed med dommen.

- Jeg er på landmandens vegne meget glad for afgørelsen. Dermed er der forhåbentlig sat punktum for en sag, der har varet alt for længe. Den var for Overtaksationskommissionen helt tilbage i 2017. Det er et urimeligt langt forløb, siger Lone Andersen og fortsætter:

- Vi ser desværre rigtig mange sager, hvor landmænd kommer i klemme på grund af kommunal forvaltning, eller hvor kommunerne forsøger at spise lodsejere af med helt uantagelige erstatningstilbud, som slet ikke modsvarer tabet. Men dommen i den aktuelle sag viser heldigvis også, at vi med faglighed og samarbejde kan få de rigtige resultater. I den forbindelse vil jeg gerne rette en særlig tak til Britt Bjerre Paulsen fra LandboSyd, der har ydet en kæmpe indsats i hele sagsforløbet, og advokat Flemming Elbæk der har ført sagen for Landbrug & Fødevarer.

Aabenraa Kommune har en frist på fire uger til at anke dommen til landsretten.

Læs også