Eksproprieringsag indstillet til principsag

L&F Centrovice øger nu deres engagement i sagen om landmanden Søren Kok, som i fire år har kæmpet med staten om ekspropriering af sit landbrug. Sagen er nu indstillet til behandling ved Landbrug & Fødevarer som en principsag.

Det grønne flag markerer arbejdsfeltet for etableringen af jernbanestrækningen. Motorvejen anes i baggrunden. Et kig fra haven. Det røde flag markerer jernbanestrækningens placering. Det grønne arbejdsfeltet i forbindelse med etableringen. Ejendommen er en slægtsejendom fra starten af 1800.

Søren Kok har gennem de seneste fire år kæmpet mod Vejdirektoratet om ekspropriering af sit landbrug på grund af tre store statslige anlægsprojekter.

Udvidelse af motorvejen, anlæg af ny jernbane og etablering af gasledningen Baltic Pipe.

På et bestyrelsesmøde den 24. august besluttede L&F Centrovice at indstille sagen til behandling ved Landbrug & Fødevarer.

- Bestyrelsen har behandlet situationen vedrørende Søren Koks sag og indstillet til Landbrug & Fødevarers Landboretudvalg om at optage det som en principsag. I bestyrelsen er der en klar forståelse for, at sådan kan man ikke behandle en borger i det danske retssamfund, siger formand for L&F Centrovice, Torben Povlsen.

Søren Kok blev kontaktet med beskeden om, at L&F Centrovice vil indstille sagen til Landbrug & Fødevarer.

En besked, som den fynske landmand sagde ja til.

- Jeg er glad for støtten, og at L&F Centrovice har taget sagen videre. Jeg er dog også ked af, at den sag skal køre så længe. Jeg håber, at man respekterer medholdet fra Ekspropriationskommissionen og Taksationskommissionen, siger Søren Kok og fortsætter:

- Min ejendom bliver i den grad ødelagt, og jeg er også i en alder og i en tilstand, hvor jeg ikke kan køre den lange kamp alene meget længere.

Mister grundlaget for at føre landbrug

Bestyrelsen lægger vægt på, at Vejdirektoratet, der står for anlæggelsen af den nye jernbane og udvidelse af den fynske motorvej, har valgt at anke sagen, til trods for at både Ekspropriationskommissionen og Taksationskommissionen har givet Søren Kok medhold.

- Efter min opfattelse har staten forhåndskøbt andre husmandssteder og landejendomme, hvor jorden er solgt fra, på grund af det omfattende arbejde. Mener man ikke, at det bør gøres i Søren Koks tilfælde, fordi der er tale om et landbrug, så skal det undersøges, lyder det fra Torben Povlsen.

Søren Kok ejer et planteavlslandbrug på 42 hektar, som indskrænkes af både udvidelsen af motorvejen og den nye jernbanestrækning hen over Vestfyn. Planerne for den nye jernbane har også medført, at en stor gasledning skal flyttes og graves ned på Søren Koks jord. Vejdirektoratet mener dog, at landbruget godt kan drives, når anlægsarbejdet er overstået.

- Søren Kok har slet ikke det samme grundlag for at have et landbrug efterfølgende. Foruden det indskrænkede areal, får han yderligere støjgener helt op til sin ejendom, hvor der også bliver anlagt et stort overfladebassin. Dernæst er der den nedgravede gasledning, som også har en masse servitutter, der igen indskrænker Søren Koks brug af sin egen jord, siger Torben Povlsen.

Læs også