Vil lukke matrikelfinten: Vil presse husdyrproducenter på miljøkrav

Det skal være slut med, at husdyrproducenter kan dele deres landbrug op i flere matrikler for bevidst at omgå miljøkrav, også kendt som matrikelfinten, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Med et nyt lovforslag vil miljøminister Magnus Heunicke sætte en stopper for den såkaldte matrikelfinte, der har gjort det nemmere for husdyrbrug at få miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelser.

Heunicke: Hul er blevet udnyttet

Der har ifølge Heunicke været et hul i loven, hvilket har betydet, at en gård er blevet delt op på flere matrikler ved siden af hinanden og derfor er blevet fri for visse krav i forbindelse med miljøgodkendelse.

Ved en opdeling tages der ikke højde for de to husdyrbrugs samlede miljøbelastning, og husdyrbrugene får dermed lov til at forurene mere. Samtidig har husdyrbrugene kunnet fortsætte et meget tæt samarbejde, så de for omverdenen fremstår som ét samlet landbrug.Det vil miljøministeren nu lave om på.

- Der er eksempler på, at det her hul i loven er blevet udnyttet, så store husdyrbrug med mange tusinde svin har udvidet produktionen, uden at der et taget tilstrækkeligt hensyn til miljøet. Vi skal selvfølgelig tage udgangspunkt i, at der reelt er tale om ét samlet husdyrbrug og én samlet udledning af kvælstof til miljøet, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Der er eksempler på, at det her hul i loven er blevet udnyttet, så store husdyrbrug med mange tusinde svin har udvidet produktionen, uden at der et taget tilstrækkeligt hensyn til miljøet. Vi skal selvfølgelig tage udgangspunkt i, at der reelt er tale om ét samlet husdyrbrug og én samlet udledning af kvælstof til miljøet

Magnus Heunicke, miljøminister

Med den nye lov vil husdyrbrug, der ligger tæt på hinanden, fremover blive godkendt som en samlet enhed, hvis de er forureningsmæssigt og teknisk eller driftsmæssigt forbundne. Det kan for eksempel dreje sig om fælles anlæg som gylle- eller fodersystemer eller samme ejer eller fælles regnskaber.

Kan få effekt på 10 sager om året

I disse tilfælde vil forureningen fra begge husdyrbrug indgå i den samlede miljøvurdering, så der bliver taget tilstrækkeligt hensyn til miljøet.

Miljøministeriet vurderer, at lovforslaget vil få effekt på omkring 10 godkendelses- og tilladelsessager årligt.

Den nye lov vil, hvis den stemmes igennem i Folketinget, ikke ændre på eksisterende tilladelser til husdyrbrug, der har benyttet matrikelfinten, idet der ikke lovgives med tilbagevirkende kraft. Men husdyrbrugene vil blive omfattet af de nye regler, når de på et tidspunkt skal ansøge om en ny godkendelse eller tilladelse.

- Den nye lov lukker hullet i loven, og kommunerne skal dermed ændre praksis i deres sagsbehandling. Jeg håber, at de husdyrbrug, der har udnyttet smuthullet i loven, også vil mærke lovændringen når de på et tidspunkt ansøger om en ny godkendelse- eller tilladelse, siger miljøminister Magnus Heunicke i en meddelelse.

Det er planen, at loven skal træde i kraft til juli 2024.

Læs også