Enhedslisten vil lovgive mod dødelighed

Arkivfoto: Tenna Bang

Danske landmænd indgik i 2014 en frivillig aftale om at nedbringe dødeligheden hos søer og pattegrise. Siden er det gået i den forkerte retning.

Nu har Enhedslisten fremsat et beslutningsforslag i Folketinget, der skal tvinge landmænd til at forbedre dyrevelfærden og sænke dødeligheden i danske svinestalde, skriver Økonu.

Søren Eggert Rasmussen, dyrevelfærds- og landbrugsordfører for Enhedslisten, oplyser overfor mediet, at det er avlstendensen blandt økologernes fritgående svin, der har dannet inspiration til lovforslaget.

Mediet har talt med økolog Bertel Hestbjerg, som har fået svin af krydsningen TN 70 fra Topigs Norsvin, hvilket har sænket sodødeligheden fra 10 til 4 procent og pattegrisedødeligheden fra 25 til mellem 15 og 17 procent.

Beslutningsforslaget har været til debat i Folketingssalen og indeholder fem punkter, der stiller krav om, at farende og diegivende søer skal være løse, krav om fri adgang til kvalitetsgrovfoder for alle søer, indsats mod varmestress i sostalde – og ikke mindst et krav om at søerne kun må få det antal grise, de selv kan passe. Kravet vil medføre, at også de konventionelle landmænd skal avle på krydsninger, der får færre grise, alt efter hvor mange patter de har.

Jeppe Bloch Nielsen, formanden for Danske Svineproducenter, siger dog til mediet, at lovforslaget er dødsdømt fra start af.

- Jeg tror ikke på, at vi nogensinde kommer i mål med en dødelighed under 14 procent for pattegrisene. Det er en biologisk umulighed, siger han.

Overfor mediet erkender han dog, at avlen siden 2014 er gået i den forkerte retning mod at fremavle søer, der får flest mulige grise, og som samtidig har laveste mulig foderforbrug per gris. Derfor har han selv valgt at bruge netop TN 70-svin i sin egen besætning. Han mener heller ikke, det giver mening, at søerne ikke kan passe egne grise.

Jeppe Bloch Niensen fortæller, at der er modsatrettede hensyn at tage, fordi andre krydsninger til gengæld kan have et mindre CO2-aftryk pr. svin.

Svineformanden mener, at dødeligheden automatisk vil gå ned inden for de kommende fem år på grund af forbedringer i avl og modernisering af stalde.

Læs også