Nyt udspil: Regeringen foreslår mere kontrol i besætninger og krav om løse søer

I et nyt udspil om dyrevelfærd foreslår regeringen at øge det samlede gennemsnitlige kontroltryk i kvæg- og svinebesætninger for, som det hedder »at øge incitamentet til regelefterlevelse«.

Formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, mener, at regeringen af hensyn til erhvervets internationale konkurrenceevne bør arbejde på at få sine initiativer gjort til lov i EU. Arkivfoto Regeringen foreslår i dyrevelfærdsudspillet, at nye farestalde skal bygges, så fiksering af søer alene er muligt i dagene lige omkring faring. Arkivfoto

Dyrevelfærden skal løftes, lyder det fra regeringen, der onsdag lancerede et udspil med 23 initiativer.

- Med udspillet vil vi blandt andet undersøge muligheden for at hæve straffen for brud på dyrevelfærdsloven, sætte flere grise og kvæg fri og minimere avl af hunde og andre kæledyr, der i dag bliver bragt til verden med lidelser og sygdomme for resten af livet. Jeg ser frem til at drøfte udspillet med Folketingets partier og håber, at vi i fællesskab kan nå til enighed om en dyrevelfærdsaftale, som vil blive den første af sin slags i Danmark, siger fødevareminister Jacob Jensen (V) i en pressemeddelelse.

Et af regeringens forslag er at øge det samlede gennemsnitlige kontroltryk i kvæg- og svinebesætninger for, som det hedder »at øge incitamentet til regelefterlevelse«.

Det vil ifølge udspillet betyde, at for eksempel en gennemsnitlig svineproducent som udgangspunkt vil modtage et ordinært kontrolbesøg hvert femte år frem for hvert tiende.

L&F kritisk over for kontroltryk

Til gengæld vil regeringen afskaffe den anden opfølgende kontrol, hvis der ved første opfølgende kontrolbesøg er rettet op på anmærkninger fraforegående kontrol.

- Det er glædeligt, og noget L&F har arbejdet for, men det er derimod ærgerligt, at det samtidig bliver foreslået, at det generelle kontroltryk øges, lyder det i en pressemeddelelse fra Landbrug & Fødevarer.

Fødevarestyrelsen har de seneste fem år hævet kontrolafgifterne og på den baggrund udsendt en ekstraregning til landbruget på 120 millioner.

- Vi mener entydigt, at smertegrænsen for udgifter til kontrolbesøg er nået. Derfor bør man lave en plan for, hvordan kontrolafgifterne kan nedbringes igen, siger Per Olsen, veterinærpolitisk chef, Landbrug & Fødevarer.

Formand: Tudetosset forslag

Også formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, er kritisk over for regeringens planer på kontrolområdet.

- Vi mener jo, at kontroltrykket er for højt i forvejen, så det er jo helt tudetosset at øge det. Og hvad skal det bidrage med? Jeg synes jo, at når vi fokuserer på sanktionerne og ser på, hvad de gør godt for dyrevelfærden, og hvad der er noget administrativt pladder med skemaer, der skal udfyldes, så har vi ikke et problem, hvad angår dyrevelfærd i Danmark. Tværtimod burde vi hanke op i os selv og være utrolig stolte af det, vi præsterer. Om der så bliver sat et flueben forkert i et skema, er blot flueknepperi af værste skuffe, siger Jeppe Bloch Nielsen og tilføjer:

- Når vi ser på antallet af sanktioner i forhold til antallet af dyr, er det promiller, vi snakker om. Så jeg er som formand for en producentforening stolt af, at vi har så få dyr, hvor der er problemer. Selvfølgelig er der altid områder, hvor det kan blive bedre. Men det generelle billede er, at der er rigtig godt styr på det.

Få EU med

Jeppe Bloch Nielsen er også kritisk over for regeringens forslag om, at der skal bygges nye farestalde, så fiksering af søer alene er muligt i dagene lige omkring faring, mens eksisterende farestalde, der er indrettet til længerevarende fiksering, udfases.

- Der er jo ikke meget bevis for, at en so bliver mere lykkelig af det. Og vi ved bare, at dødeligheden stiger, hvis vi sætter soen ind i sådan en sti. Men hvis regeringen mener, at det er bedre dyrevelfærd, så er det jo fair nok. Men den burde arbejde på, at dens initiativer om farestalde, halekupering, kastration, osv., bliver gjort til lov i EU, i stedet for at vi skal køre med en masse åndssvage særregler i Danmark. Fordi så vil det blive markedet, der bestemmer under det samme regelsæt i EU. Og så ville vi danske producenter sådan set kunne stoppe med at klippe haler, kastrere eller hvad det nu måtte være, i morgen, lyder det fra Jeppe Bloch Nielsen.

Kødkvægformand tilfreds

På kvægområdet foreslår regeringen blandt andet flere løsdriftsstalde og udfastning af bindestalde for kvæg.

- Med tiltaget indføres forbud mod nybygning af bindestalde til kødkvæg. Tiltaget iværksættes i forlængelse af det allerede gældende forbud mod hold af malkekvæg i bindestalde, som blev indført i 2020, står der konkret i udspillet.

Dansk Kødkvægs formand Per Lynge Laursen tager positivt imod forslaget.

- Jeg synes, at vi skal gå den vej, som regeringen lægger op til. Det er dyrevelfærd, vi skal slå på, hvis vi skal sælge vores kød, for vores forbrugere vil gerne have dyrevelfærd. Og man har jo varslet de samme regler for malkekvæg i nogle år. Så vi hilser det velkomment, siger han til avisen.

Fødevareministeren har indkaldt Folketingets partier til forhandlinger med henblik på en aftale på området.

Initiativer fra regeringens udspil

Grise

 • Højere overlevelse for pattegrise

 • Løse søer i farestalde

 • Uddannelseskrav hos medarbejdere i sobesætninger

 • Flere grise med hele haler

 • Overbrusning i grisestalde

 • Bedøvelse forud for kastration af grise

 • Indsats for højere so-overlevelse

Kvæg

 • Flere løsdriftsstalde og udfasning af bindestalde for kødkvæg

 • Længerevarende smertedækning ved afhorning af kalve

Fjerkræ

 • Støtteordning til tidligere udfasning af burægproduktion

 • Screening mod brystbensfrakturer hos æglæggende høner

 • Markedsføringsindsats for langsommere voksende kyllinger

 • Statsligt stop for køb af hurtigt-voksende kyllinger

 • EU-forbud mod hurtigt-voksende kyllinger

 • Fokus på dyrevelfærd i den danske slagtekyllingeproduktion

Tværgående forslag

 • Styrkelse af Det Statslige Dyrevelfærdsmærke

 • Arbejdsgruppe om strengere straffe på dyrevelfærdsområdet

 • Bedre afrapportering af Dyrevelfærdsrapporten

 • Øget og målrettet dyrevelfærdskontrol med kvæg og grise

 • Bedre opgørelsesmetoder for antibiotika for produktionsdyr

Kilde: MFM

Læs også