BL-formand til politikerne: - Lad være med at disponere over ejendom, I ikke ejer

Hos BL vil man ikke indgå frivillige aftaler om udtagning af jord – hverken lavbundsjord, BNBO, nitratfølsomme områder, §3, vådlægning eller andet, før en sådan udtagning er fagligt begrundet, og man får en passende markedspris.

Det er landmanden, der ejer jorden, som har ret til at disponere over jorden.

Peter Kiær var klar i spyttet, da han adresserede politikernes ønsker om at lægge bånd på landbruget.

- Vi siger det helt klart til politikerne: Lad være med at disponere over ejendom, I ikke ejer. Det krænker grundlovens §73 om ejendomsrettens ukrænkelighed, pointerede Peter Kiær i sin beretning.

Vil du læse mere?

Kære læser, denne artikel fra Effektivt Landbrug er låst.

Kvalitetsjournalistik kræver research, ekspertise og adgang til relevante kilder.

Men du kan prøve et digitalt abonnement i 10 uger for 10 kroner om ugen.

Læs også