bannerPos

Berørte landmænd stævner nu staten

Den nystiftede forening, Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse, stævner nu staten for at lade grundvandsbeskyttelse ramme landmænd urimeligt hårdt. Foto: Colourbox

Alexander Dornwirth

Videojournalist
17-07-2019 08:00
Onsdag vil der dumpe en stævning ind ad døren hos Miljø- og Fødevareministeriet. Den nystiftede forening, Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse, mener nemlig, at staten har givet kommunerne alt for vide beføjelser til at lave rådighedsindskrænkelser i forhold til grundvandsbeskyttelse overfor landmænd. Ifølge advokat i sagen, Hans Sønderby, bliver det hele endnu mere absurd, da han mener, at landmændenes sprøjtemidler reelt set ikke udgør et problem i dag.

I dag (onsdag den 17. juli) vil den nystiftede forening Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse indlevere en stævning mod Miljø- og Fødevareministeriet.

Grunden til dette er de kommunale indsatsplaner, hvor mange landmænd bliver pålagt rådighedsindskrænkninger. Ifølge foreningen er omkring 40 procent af Danmark udlagt til områder med særlige drikkevandsinteresser.

Advokat Hans Sønderby forklarer, at stævningen mod Miljø- og Fødevareministeriet skyldes, at landets kommuner, ifølge hans vurdering, har fået alt for vide rammer til at udstede sprøjteforbud.

Noget som man eksempelvis har set det med Aarhus Kommunes sprøjteforbud i Beder.

Kæmpe landområder

- Fra ministeriets side har man givet en så bred bemyndigelse til kommunerne, at det er rigtig svært at angribe kommunernes anvendelse af de her regler. Det, vi angriber den bekendtgørelse ministeriet har udstedt for, er, at den er så bred, at den gør det legio for kommunerne at tillade sig at lave de her rådighedsindskrænkelser stort set overalt. Der stilles i praksis ikke rigtigt krav til dokumentationsdelen.

Målet for den nye forening og Hans Sønderby er meget klart.

- Det handler om at få underkendt den måde, hvorpå ekspropriationen af landbrugsjord kan finde sted på. Det skal forhindre, at kæmpe landområder bliver opslugt uden effekt, uddyber advokaten.

Fodret med egen hale

Der vil jo blive udbetalt kompensation til de berørte landmænd. Så hvorfor vil I føre en retssag i stedet for bare at være tilfredse med kompensationen?

- Nej, for det der er lagt op til er, at det er vandforsyningen, der skal betale, og da landmændene i de områder også er langt de største bidragsydere til vandforsyningerne, så svarer det til, at landmændene bliver fodret med egen hale.

- Det bliver reelt set landmændene selv, der kommer til at betale regningen, og det er ikke rimeligt, når landbruget står for cirka en tredjedel af vandforbruget. Når det gøres op ad åre, så svarer det måske til, at landmanden kun får 50 procent af kompensationen, siger Hans Sønderby.

Selvmodsigende

Ifølge Hans Sønderby bliver sagen ekstra absurd ved, at landbruget bliver gjort til et problembarn, hvor der slet ikke er et problem.

- De stoffer, der bruges af landbruget i dag, er slet ikke et tema, da man ikke finder dem i dansk drikkevand. Man kan derimod finde en masse stoffer, der ikke har noget med landbruget at gøre. Så reguleringen er selvmodsigende.

- Der er blevet indført et meget indgribende middel for at løse et problem, vi ikke mener er til stede. Der er masser af stoffer fra industrien og husholdningen, man slet ikke måler for, så hvor er rimeligheden henne? spørger Hans Sønderby.

Demo kan hjælpe til valg af såmaskine

VKST viser et bredt udsnit af nye såmaskiner på en stor sådemo tirsdag den 3. september på Ny Lellinge ved Køge.

Sådan forebygger du havrerødsot i vintersæd

Fra 16. september kan forekomsten af bladlus i vinterbyg og -hvede i tidligt såede marker i milde områder følges. Bladlusene kan overføre havrerødsotvirus, oplyser Seges.

Høstdagene skal prioriteres

Høsten er i disse dage udfordret af regn og en ustabil vejrudsigt. Det kræver øget omtanke og fokus for bedst muligt resultat. Planteavlskonsulent giver gode råd til fokusområder.

Flottere smågrise og tilvækst på op imod 550 gram på nordjysk bedrift

Grisene har det godt på Nørregaard i Nordjylland. En del af æren tillægger gårdejer Ole Mathiasen sit samarbejde med DLG og Vilofoss, der har ført til et skifte af foder og mineralblandinger til smågrisene. Mavesundheden er gennem det seneste år forbedret, og tilvæksten er steget fra 480 gram til op imod 550 gram pr. dag.

KMP-fuldfoderanalyse – et billigt men godt alternativ til kemiske analyser

For at sikre sig, at fuldfoderet konstant holder den samme kvalitet, er det muligt at få foretaget en hurtig og billig analyse på Seges’ laboratorie i Skejby.

Majsen har rejst sig

Tilbage i maj måned stod væksten stille i majsen på grund af kulde, men kvælstoffet var stadig tilgængeligt i jorden, da vi fik vand og varme - og så gik det stærkt.
Side 1 af 1607 (32122 artikler)Prev1234567160516061607Next