Blå blok indkalder til samråd om minivådområder

Det går alt for langsomt med at få godkendt ansøgninger om minivådområder, mener blå blok, der nu kalder fødevareminister Mogens Jensen (S) i samråd.

Der har været blæst om minivådområdeordningen i flere ombæringer, og det skyldes blandt andet, at man fra ministeriel side har været for længe om at godkende ansøgninger om etablering af områderne, der er blevet kaldt landbrugets rensningsanlæg. Det er for dårligt, mener fødevareordfører Erling Bonnesen (V).

Derfor har han nu sammen med resten af blå blok kaldt fødevareminister Mogens Jensen (S) i samråd.

Samrådsspørgsmålene er baseret på en artikel i Landbrugsavisen, hvoraf det fremgår, at minivådområder under 2019-ordningen tidligst kan meldes færdige fra november grundet et manglende skema i Landbrugsstyrelsens system, og at der kan forventes en sagsbehandlingstid på op til seks måneder herefter.

Op til to år

Det betyder, at landmænd, som har etableret minivådområder tilbage i 2019, i nogle tilfælde først kan få godkendt anlægget og udbetalt de resterende midler næsten to år efter, at godkendelsen kom i hus og arbejdet blev sat i værk.

Landmændene har allerede betalt alle regninger til entreprenører, landmålere, materialer, etc. Så den manglende sagsbehandling betyder, at kontoen eller kassekreditten påvirkes negativt.
 
I stedet for at vente på, at et IT-system kommer på plads med forsinkelser til følge, er det muligt at oprette et manuelt spor, hvor man indsender et skema med klarmelding, hvorefter Landbrugsstyrelsen kan afslutte sagsbehandlingen (herunder afsyning) og udbetale de midler, landmændene har til gode.

hka

Samrådsspørgsmål

På det kommende samråd om minivådområdeordningen skal fødevareminister Mogens Jensen svare på følgende:

- Mener ministeren, at det er rimeligt, at landmænd må vente i 1-2 år på at få udbetalt de penge, man har fået tilsagn om og som allerede er brugt?
 
- Vil ministeren sørge for, at der hurtigst muligt oprettes en mulighed for at klarmelde minivådområderne via et manuelt spor og dertil sikre, at sagsbehandlingstiden speedes op, så yderligere forsinkelser undgås, pengene udbetales og minivådområdernes effekt bogføres?

Kilde: MF Erling Bonnesen (V), fødevareordfører

Læs også