DM&E-formand: Politisk skifte bekymrende

Selv om statsminister Mette Frederiksen har sagt, at hun vil landbruget, kan regeringsskiftet godt give grund til bekymring for landbruget, mener formand for DM&E Agro, Søren Ulrik Sørensen.

Fredag var der årsmøde hos Danske Maskinstationer og Entreprenører i Vejle, og her kom formand Søren Ulrik Sørensen ind på det politiske kursskifte, der var et resultat af folketingsvalget i 2019.

-  Den politiske hverdag står aldrig stille. Det skete heller ikke i 2019. Vi skulle til valgurnerne, både til folketingsvalg og valg til EU. Det blev til et regeringsskifte, og som bekendt fik vi en rød regering, sagde formanden i sin beretning og fortsatte:

- Den politiske fremtid er altid spændende. Set med landbrugets øjne kan det godt se lidt bekymrende ud trods statsministerens ord om, at den nye regering vil landbruget, lød det fra Søren Ulrik Sørensen.

Et af de punkter, S-regeringen har fokuseret på, er klimaudfordringen. DM&E Agro har arbejdet med at optimere brugen af de ressourcer, der bliver brugt i landbruget, for at mindske klimabelastningen. DM&E har været i dialog med Arla og vil være en del af løsningen på at sikre, at dansk landbrugs klimabelastning bliver mindre. Men man er også nødt til at have et økonomisk udsyn i den forbindelse, mener Søren Ulrik Sørensen.

- Ingen er vel i tvivl om, at det er en vigtig dagsorden. Bæredygtighed høres også hver dag i debatten. Men alt skal jo betales på en måde, og vi skal huske, at bæredygtighed ikke ophæver den økonomiske tyngdelov.

- En sidste bemærkning vedrørende klima, bæredygtighed og CO2 kom på et tidspunkt fra en meget klog dame her til lands: »Man kan jo ikke køre trillebør fra Malmø til Habaranda«.

Et af de andre nye fokusområder er udledningen af CO2 fra landbruget, hvor de store landbrugsandelsselskaber har sat klare mål om deres CO2- udledning. CO2-udledningen kommer til at omhandle meget mere end brændstof og energiforbrug.

Hele processen skal optimeres, og derfor skal der blandt andet fokus på, at høje udbytter giver lavere CO2, og at forskellige dyrkningsformer er med til at sænke CO2-udledningen fra jorden. 

Ros til medlemmerne

I sin beretning havde Søren Ulrik Sørensen store roser til medlemmerne efter et vejrmæssigt udfordrende 2019 med rekordstore vandmængder.

- Det satte mange spor i landskabet, ikke bare visuelt, men også i måden mange måtte udføre arbejdet på. Entreprenører, skovfolk og maskinstationer måtte kæmpe for at få opgaverne udført i mange egne af landet. Men DM&E’s medlemmer er lavet af godt stof. De, sammen med dygtige medarbejdere, gjorde mange steder det næsten umulige og fik ved fælles hjælp tingene til at lykkes, sagde formanden.

Et af fokuspunkterne hos DM&E Agro i 2019 var præcisionslandbrug, berettede Søren Ulrik Sørensen.

Her er der fokus på at placere næringsstoffer og kemi der, hvor der er bedst virkning og behov for det.

DM&E har forsøgt at inddrage maskinstationerne i selve processen med at graduere tildeling på visse bedrifter, hvor ejeren ikke har det nødvendige kendskab til sine markers forskellighed.

- DM&E ser gerne, at maskinstationerne skal være en aktiv del af dette tiltag, fordi de har ekspertisen med erfarne og motiverede medarbejdere, fortalte Søren Ulrik Sørensen til årsmødet. 

henning@effektivtlandbrug.dk

telefon 61 20 96 66

 

Læs også