Efterafgrøder koster landmand tab på over 100.000 kroner

Landmand har været på Christiansborg for at fortælle om sine udfordringer med det store efterafgrødekrav.

Landmand Poul Østergaard Christensen fra Gyllling havde onsdag foretræde for folketingets miljø- og fødevareudvalg sammen med L&F-formand, Martin Merrild. Formålet var at fortælle udvalget om de voldsomme virkninger, som det fremrykkede efterafgrødekrav betyder for landmændene.

Poul Østergaard Christensen gav udvalget forklaringen om de udfordringer på de 425 hektar som han driver i Østjylland. Han er oppe på 50 procent efterafgrøder og skal omlægge vinterkorn til vårbyg.

- Mit forventede tab er på et sted mellem 100.000 og 200.000 kroner. Det er penge, som jeg ikke kan bruge til andre fornuftige ting, som for eksempel investeringer i miljøteknologi, siger Poul Østergaard Christensen.

Han er med i Landbrugsstyrelsens pilotprojekt om præcisionsjordbrug, og håber at det kan blive et af fremtidens virkemidler, som landmænd kan vælge i stedet for efterafgrøder.

- Der er slet ingen tvivl om, at det fungerer og giver os mulighed for at få en langt mere præcis tildeling af næringsstoffer. Jeg kan ikke se andet, end at det selvfølgelig skal være et af de virkemidler, som vi skal kunne bruge fremover, siger Poul Østergaard Christensen.

Fra Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer lyder det, at de to mødte et udvalg, der var lyttende og konstruktive omkring problemstillingen.

- Vi understregede selvfølgelig, at landbruget er klar til at levere på miljødagsordenen. Det har vi demonstreret med massiv interesse for de frivillige ordninger omkring efterafgrøder, skovrejsning og minivådområder. Efterafgrøder er jo en udmærket ting, men ikke når det fortrænger en vintersædsmark, siger Martin Merrild efter foretrædet.

 

Læs også