Venstre-udspil: Fem milliarder til udtagning af landbrugsjord

Venstre foreslår nu at afsætte fem milliarder kroner til at tage lavtliggende jorde ud af brug til fordel for natur og via jordfordeling at koncentrere landbrugsdrift på de bedste jorde.

Der skal sættes en milliard kroner af til at tage lavtliggende landbrugsjorde ud af drift til fordel for naturen, og via multifunktionel jordfordeling at sikre fortsat landbrugsdrift på de bedste jorde. 

Det udspil kom frem, da partiet Venstre i weekenden afholdt virtuelt landsmøde.

Ifølge fødevareordfører Erling Bonnesen er der gode grunde til at tage visse jorde ud af landbrugsdrift.

- Vi vil have, at der skal drives landbrug for fuldt drøn på de gode høje stærke jorde, og vi skal have det til at gå hånd i hånd med, at vi også gør noget for klimaet, miljø og natur ved at udtage noglle af de her jorde, som efterhånden ikke er så effektive i landbrugsmæssige henseende, siger han.

Penge fra EU

Ifølge Erling Bonnesen skal pengene til en kommende ordning på området tages fra det nye EU-budget, som EU's stats- og regeringsledere blev enige om i juli måned i år.

- De skal komme fra den pakke, som EU lige har sat af til ekstra hjælp til alle lande netop den grønne pakke til den grønne omstilling. Der ligger pengene klar til brug. I forbindelse med det store EU-budget som jo lige er faldet på plads. 

Med udspillet ligger partiet sig op af Radikale Venstre, der har haft et tilsvarende udspil om udtagning af landbrugsjord i deres finanslovsforslag. 

Andre tiltag

I sin tale på årsmødet kom formand Jakob Ellemann-Jensen også med flere tiltag på området af grøn karakter. Det handler blandt andet om at øge forskningspuljen til grøn forskning med to milliarder kroner. Blandt andet til forskning i planteprotein samt at gøre virksomhedernes forskningsfradrag på 130 procent permanent.

Udspillet får en god modtagelse hos administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer, Anne Lawaetz Arhnung.

- Det er den rette vej at gå af hensyn til såvel klimaet som vores position inden for brancher, hvor vi vil se en kolossal vækst i de kommende årtier, skriver hun på linkedin.com og fortsætter:

- Den udvikling skal kombineres med andre intelligente tiltag. Eksempelvis at udtage lavbundsjorder. Derfor er jeg selvsagt meget glad for, at Venstre ønsker at sætte endnu mere gang i den udvikling ved at reservere 5 milliarder kroner. Det kan bringe os et godt stykke ad vejen.

Først i 2021 vil regeringen komme med sit landbrugsudspil. Det skulle have været fremlagt i sidste uge, men er udsat på grund af corona- og minkkrisen.

henning@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 20 96 66

Læs også