Flere naturområder skal have mulighed for at få støtte

Fødevareminister Mogens Jensen vil sikre, at flere naturområder kan modtage støtte under EU’s Landdistriktsprogram. Samtidig vil regeringen øge puljen med 15 mio. kroner.

Fremover kan sjældne sommerfugle og andre truede dyrearter, der er tilknyttet naturtyper som for eksempel enge og overdrev, få endnu flere arealer at boltre sig på. Fødevareminister Mogens Jensen vil arbejde for, at flere overdrev og naturarealer i nationalparker skal kunne modtage støtte til, at for eksempel heste, geder og kvæg kan holde buske og krat nede.

I dag kan man kun få støtte til det på Natura 2000-arealer. Formålet med at udvide, hvem der kan få støtte, er at sikre, at flere områder kan opretholde et rigt blomster- og insektliv. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er vigtigt, at vi passer godt på disse områder, som er hjemsted for en masse sjældne dyr og planter. Derfor vil jeg gå til EU-Kommissionen for at kunne udvide ordningen under Landdistriktsprogrammet, så det ikke er et Natura 2000-stempel, der afgør, om man kan modtage støtte og hjælpe truede arter, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Ændringer i Landdistriktsprogrammet på nationalt plan kræver godkendelse fra EU-Kommissionen. Natura 2000-områder prioriteres også højest fremover.

15 mio. kroner til ekstra ansøgninger

Regeringen vil desuden allerede nu sende flere penge efter naturområderne. På regeringens forslag til finanslov er der afsat 15 mio. kroner ekstra til ordningen under Landdistriktsprogrammet i 2020.

- Jeg vil gerne i gang med at sikre mere god natur i Danmark med det samme. Det er et helt centralt mål for regeringen. Derfor har vi allerede sat 15 mio. kroner ekstra af på finanslovsforslaget for 2020, så flere kan få støtte til naturpleje, siger Mogens Jensen.

Læs også