Fødevareministeren gør kontrolskærpelse for svinetransporter permanent

Nu vil fødevareminister Mogens Jensen lave en permanent ordning for kontrollen med dyretransporter.

SVINETRANSPORTER Det har forbedret dyrevelfærden, at kontrollen med landets mange svinetransporter i 2018 blev skærpet midlertidigt, konkluderer Fødevarestyrelsen i januar i en evaluering. 
Og på baggrund af den har fødevareminister Mogens Jensen nu besluttet at lave en permanent ordning for kontrollen med dyretransporter.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Evalueringen viste  blandt andet, at Fødevarestyrelsen under den midlertidige skærpelse har sanktioneret eller vejledt om reglerne i godt 21 procent af deres kontroller af svinetransporterne. Det var godt og vel en halvering i forhold til tidligere. Og det ser fødevareminister Mogens Jensen som et tydeligt tegn på, at den øgede kontrol virker.

Vil ikke acceptere overtrædelser

- I takt med at chancen for at blive kontrolleret er blevet større, har det tvunget erhvervet til at have større fokus på at overholde reglerne og sikre god dyrevelfærd. Men når det så er sagt, så ser vi stadig for mange overtrædelser. Fødevarestyrelsen finder fortsat overtrædelser af helt basal dyrevelfærd, og det vil jeg som minister ikke acceptere, siger Mogens Jensen.

Da kontrollen blev skærpet af den daværende regering i 2018, var det en del af aftalen, at Fødevarestyrelsen skulle kontrollere hver 10. af alle transporter, som fører grise ud af Danmark.

Der skulle dermed hver måned udføres 250 kontroller af forholdene på lastbilerne, når svinene går ombord. Før skærpelsen var der planlagt under 10 månedlige kontroller af den type.

Det var også en del af aftalen, at Fødevarestyrelsens dyrlæger fik bedre tid til at se efter, om dyrene fx havde skader, som gjorde, at de ikke var egnede til turen i lastbil. Det kan fx være broksår, eller hvis grisene halter. 

Vil indkalde til forhandlinger

Fødevarestyrelsen vurderer i evalueringen, at den øgede kontrol har gjort landmændene bedre til at lade ikke-transportegnede grise blive i stalden. 

Fødevareministeren har tidligere valgt at fortsætte den skærpede kontrol ind i 2020, selvom den tidligere regerings politiske aftale lød på en midlertidig skærpelse til udgangen af 2019. 

Nu vil Mogens Jensen så indbyde til forhandlinger om en varig udvidelse og en ekstra indsats målrettet særlige problemområder og virksomheder med dårlig regelefterlevelse på plads.

- Alt i alt kan vi konkludere, at den tidligere regerings midlertidige skærpelse har haft nogle positive effekter, men vi er ikke i mål endnu. Jeg indkalder derfor partierne i Folketinget til forhandlinger om et nyt kontrolkoncept, der skal sikre bedre dyrevelfærd for de mange dyr, der hvert år bliver transporteret fra de danske bedrifter og samlesteder, siger Mogens Jensen.

fe

Læs også