Minister slår fast: Fund af ulovlige pesticider i massescreening stammer fra landbruget

Miljøminister Lea Wermelin (S) slår i flere svar i Folketinget fast, at ulovlige pesticidfund i grundvandet i massescreening stammer fra anvendelse i landbruget.

Hun bør give en undskyldning.

Sådan har flere i landbruget ment efter, at miljøminister Lea Wermelin (S) i februar kritiserede landbruget for at forurene grundvandet med dets brug af pesticider.

Kritikken blev fremført, selvom resultater af den første massescreening af grundvandet viste, at der ikke var fundet rester over kravværdien af i dag godkendte midler. Noget, flere eksperter glædede sig over. Dog var der fundet rester fra midler, der aldrig har været godkendt til brug i Danmark, og det var altså det, ministeren valgte at rette det meste af sin fokus på i februar.

I et svar til Dansk Folkepartis fødevareordfører Lise Bech fra sidste måned, som har bedt om svar på, hvordan ministeren kan være sikker på, at de fundne ulovlige sprøjtemidler i grundvandet stammer fra landbruget, lyder det fra ministeren, at det er Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at fund af nedbrydningsprodukter fra to aktivstoffer, der aldrig har været godkendt i Danmark, stammer fra anvendelse i landbruget.

Lavet flere notater

Til at bakke svaret op har ministeriet fået udarbejdet flere notater. I et af notaterne kan man læse, at der i alt er syv overvågningsboringer, hvor der er fundet rester, der stammer fra de ulovlige midler. Det drejer sig boringer ved Grindsted, Agerskov, Tønder, Holbæk, Hirtshals, Helsingør og Bornholm.

Aktivstoffet, som det især handler om, er metazachlor, som blandt andet er solgt under navnet Butisan S og er målrettet dyrkning af raps, rosenkål og hårdføre prydplanter. Det bliver blandt andet konkluderet:

»Metazachlors målrettede anvendelse (raps, kål og prydplanter), den geografiske placering af fundene og de geologiske forhold, som fundene er gjort under, gør det højst sandsynligt, at fundene af metazachlor ESA og metazachlor OA skyldes anvendelse af metazachlor i landbruget.«.

Ingen sammenhæng

I et svar, som er kommet i denne uge fra miljøministeren til Lise Bech og som også handler om massescreeningen, lyder det endvidere fra Lea Wermelin, at der heller ingen klar sammenhæng er mellem brug af pesticider på Banedanmarks jernbanelegemer og fundene af sprøjtemiddelrester gjort i massescreeningen af grundvandet.

Netop Banedanmarks brug af sprøjtemidler – og den forurening, som det kan have medført i grundvandet – mener mange, at landbruget får skyld for.

I svaret til Lise Bech lyder det fra Lea Wermelin:

- Miljøstyrelsen vurderer, at alle stofferne fundet i massescreeningen, som stammer fra sprøjtemidler som statsbanerne på et tidspunkt har anvendt, også er blevet anvendt eller fortsat bliver anvendt i landbruget. Derfor kan ingen af fundene for disse stoffer direkte knyttes til en bestemt anvendelse.

Ikke brugt ved jernbaner

Fra ministeren bliver det tilføjet i en sidebemærkning i forhold til fundene af de stoffer, som blev gjort under massescreeningen, og som stammer fra midler, der aldrig har været godkendt til brug i Danmark, at dem har DSB og Banedamark altså heller aldrig brugt.

- Banedanmark og DSB har ikke anvendt de ulovlige sprøjtemidler metazachlor, acetochlor metolachlor og propazin, der er fundet rester af i grundvandet.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Læs også