Bonnesen om vandværkers egne pesticider: - Grotesk og helt surrealistisk

Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen har stillet en række spørgsmål til miljøministeren om sagen, hvor vandværker i Aarhus for år tilbage har brugt skadelige pesticider nær sine drikkevandsboringer.

Miljøminister Lea Wermelin (S) skal nu svare på hvordan hun vil afdække og klarlægge omfanget af vandværkernes i Aarhus anvendelse af Prefix på deres drikkevandsboringer.

Det sker efter, at Bæredygtigt Landbrug den seneste tid har sat fokus på vandværkernes egne brug af pesticider ved drikkevandsboringer. Som så mange andre vandværker gjorde det til en gang i 90’erne, så har Aarhus Vand indrømmet, at de har brugt pesticidet Prefix på næsten samtlige boringer degang.

Prefix der blev forbudt i 1997 danner nedbrydningsproduktet BAM, som igennem årene har været årsag til massiv forurening af grundvandet.

Det er Venstres miljøordfører Erling Bonnesen, som er afsender på de nye spørgsmål til miljøministeren.

- Det er grotesk og helt surrealistisk og høre, at det nu er kommet frem, at vandværker i og omkring Århus ifølge oplysningerne tidligere har brugt store mængder af pesticider og stoffer nær sine vandboringer. Hvorfor har vandværkerne ikke selv oplyst tydeligere om det, lyder det fra venstremanden, der altså vil have afklaret selv, hvor stort omfanget er og hvilke skader. det har forvoldt på grundvandet og drikkevandet.

BAM-forurening

Miljøstyrelsen har ellers selv tidligere oplyst, at den meget omfattende BAM-forurening, som blev konstateret i 90’erne, også skyldes vandværkernes egne brug af stofferne. Stofferne har været brugt til bekæmpelse af ukrudt på en lang række forskellige arealer som for eksempel vandværksgrunde, nærfelt omkring boringer i indvindingsoplandet, gårdspladser til landbrugsbedrifter, veje og jernbane og stationsarealer, fremgår det på Miljøstyrelsens hjemmeside i et dokument fra 2004, som beskriver BAM-forureningen i Danmark.

Værste sted at sprøjte

Til Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside lyder det fra teamleder Jørn-Ole Andreasen fra Aarhus Vand, at vandværket har brugt totalukrudtsmidlet Prefix på samtlige boringer hos Aarhus Vand tilbage i 1990’erne. Det var standardbehandling af deres boringer.

- Det er nok det værste sted, hvor man kan bruge et ukrudtsmiddel. Det er lige oven på vores boringer, fortæller han.

Læs også