Klimarealister angriber klimaplan

Drop utopien om at Danmark skal være et foregangsland på klimaområdet,. Sådan lyder det fra foreningen Klimarealisme, der har udsendt en Hvidbog om regeringens Klimaplan 2020.

Mange af delene i regeringen klimaplan er urealisttiske, mener civilingeniør Søren Hansen.

Regeringens klimaplan har fået tilslutning fra næsten alle Folketingets partier, men den rejser mange spørgsmål, der hidtil er forblevet ubesvarede. Det nærmeste man kommer et svar, leverer Venstres klimaordfører, Tommy Ahlers, der efter vedtagelsen sagde: »Nu mangler vi bare en Georg Gearløs og en Joachim von And«.

Men det er næppe nok med genier og rigmænd fra tegneseriernes verden.

- Mange af planerne lider under, at de slet ikke kan realiseres, da begrænsningerne er af fundamental fysisk eller kemisk karakter, der ikke umiddelbart kan ændres, siger hvidbogens forfatter, civilingeniør Søren Hansen.

Spørgsmålene står nærmest i kø ifølge hvidbogen: Bør man bruge over 100 milliarder kroner på en teknologi, Power-to-X, som selv Klimarådet sår tvivl om? Lagring af energi, som hele omstillingen hviler på, kan i praksis kun meget vanskeligt og i begrænset omfang lade sig gøre. Vil man bevare fossile kraftværker til at levere strøm, når solen ikke skinner og vinden ikke blæser? Hvilke saglige begrundelser bygger regeringen på at satse på at opbevare varmt vand 1- 2 km nede i undergrunden, når det allerede er forsøgt med dårligt resultat?

- Stort set uden en folkelig demokratisk debat vil regeringen og næsten alle Folketingets partier satse trecifrede milliardbeløb på eksperimenter. Uden at angive hvor pengene skal komme fra, siger Søren Hansen.

- Vi kan ikke forlade os på Georg Gearløs og Joachim von And. Regeringen bør besvare alle de spørgsmål, hvidbogen rejser og oplyse om, hvordan de økonomiske og praktiske udfordringer kan imødekommes. Eller mindske ambitionsniveauet til noget mere realistisk. Ellers ender Danmark som et forarmet skrækeksempel, fortsætter han.

Hvidbogen fra foreningen Klimarealisme er netop udkommet.

Læs også