Viceformand fortrøstningsfuld ved kommende naturpakke

Syv organisationer, heriblandt L&F, er gået sammen om et fælles udspil forud for kommende biodiversitetspakke. En pakke, regeringen i går tog hul på arbejdet med et møde på Marienborg.

Et nyt fælles udspil fra hele syv organisationer blev præsenteret i går forud for statsministerens biodiversitets-møde på Marienborg.

Udspillet består af en lang række ønsker til fremtidige principper for fremtidens naturforvaltning, og bag det står Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet, Danmarks Biavlerforening og Dansk Ornitologisk Forening.

På mødet i statsminister Mette Frederiksens (S) embedsbolig nord for København deltog cirka 60 repræsentanter fra grønne og erhvervsorganisationer. Mødet markerede startskuddet til den natur- og biodiversitetspakke, som regeringen længe har bebudet.

Pakken skal være med til at sikre, at dyre- og plantearter ikke forsvinder, og det er ventet, at pakken bliver præsenteret til september næste år.

Selve udspillet fra de syv organisationer blev ikke nøje gennemgået på mødet, fortæller Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer, som deltog i mødet. Landbruget blev dog mødt med en anerkendelse af, at de spiller med, fortæller hun.

Stort fælles udspil

På mødet i går på Marienborg fremhævede Lone Andersen, fortæller hun, da det blev hendes tur, det jordfordelingsprojekt, som Landbrug & Fødevarer sammen med Danmarks Naturfredningsforening længe har ytret ønske om at få sat gang. Parterne har bedt om, at der i første omgang bliver sat en milliard kroner af til jordfordelingerne. 

Over for Effektivt Landbrug understreger hun, at hun ikke mener, at man som landmand bør være så bekymret for en kommende biodiversitetspakke, og hvad den eventuelt må medføre af nye restriktioner for landbruget.

- Man kan selvfølgelig altid frygte, hvad der kommer, men umiddelbart mener jeg ikke, at der er nogen grund til at være bekymret, siger hun og fremhæver, at staten i øvrigt selv ejer over 200.000 hektar, som man først kan starte på at lave natur på.

Derudover bruger hun L&F’s og DN’s jordfordelingsforslag som eksempel:

- Nøgleordet for det her er frivillighed, og der har været kæmpe opbakning til det fra både kommunerne og landbrugets side, siden vi i vores første udspil præsenterede det. (Fælles udspil fra L&F og DN kom i januar 2019, red.). I det nye udspil, som vi er kommet med, er nøgleordet også frivillighed, så jeg mener ikke, at der er noget at være bange for, siger hun.

Hun forklarer, at på mødet på Marienborg, der lød det også fra statsminister Mette Frederiksen, at det er vigtigt, at vi stadig har et stærkt fødevare- og landbrugserhverv

- Og det anerkendte jeg også statsministeren for, siger Lone Andersen.

Fokus på ammoniak

Skal viceformanden fremhæve andet fra det store fælles udspil, som blev præsenteret i går på Marienborg, så nævner hun også, at det er lykkedes L&F at få sat fokus på ammoniakreglerne, og det paradoks der ligger deri. Som det er i dag, så kan reglerne således spænde ben for, at man i visse områder kan få lov til at bygge nye, moderne staldanlæg.

Et af de konkrete ønsker fra de syv organisationer er, at der bliver lavet en gennemgang af eksisterende lovgivning og de negative konsekvenser, som lovgivningen kan have for biodiversiteten. Ammoniakreglerne bliver her specifikt nævnt.

Fra L&F lyder det om grunden til at gå med i udspillet:

- Det glæder mig, at vi kan gå sammen i et konstruktivt samarbejde til glæde for vores natur og biodiversitet. Uanset vores forskellige ståsted, så er det min erfaring, at når vi snakker sammen, så er der altid noget, vi kan blive enige om. Hos mange landmænd er der en vilje til at gøre en indsats for naturen og med de rigtige positive incitamenter og med den rette rådgivning kan vi sikre, at landmændene ikke bare er blandt verdens bedste i udbytte og dyrevelfærd, men også i naturforvaltning, siger hun.

Udvalgte ønsker fra nyt fælles udspil

  • Naturovervågningen skal styrkes
  • Etablering af Biodiversitetsråd
  • Prioritering af midler til en multifunktionel jordfordelingsfond
  • Revision af EU’s landbrugspolitik med fokus på natur og biodiversitet
  • Gennemgang af eksisterende lovgivning med fokus på negative incitamenter og barrierer
  • Større sammenhængende naturområder
  • Styrket beskyttelse af § 3 arealer
  • Flere nationale midler til naturpleje
  • Øget fokus på biodiversitet ved etablering af skov

Kilde: Fælles udspil vedr. natur og biodiversitet i det åbne land

Statsminister glæder sig til at tage hul på arbejdet

Den kommende biodiversitetspakke ventes at blive præsenteret til september næste år. I går blev der dog officielt taget hul på arbejdet med mødet på Marienborg for interessenterne. Fra statsminister Mette Frederiksen lyder det forud for arbejdet:

- Mere end 2.000 plante- og dyrearter er truet og i fare for at forsvinde. Den udvikling skal vi have vendt, så kommende generationer også kan nyde en smuk og forskelligartet natur. Vi skal styrke rammerne for den danske natur, så vilkårene for dyr og planter bliver bedre. Jeg glæder mig til at tage hul på det arbejde på Marienborg ved at mødes med dem, der hver dag arbejder med at øge biodiversiteten, og få deres ideer til, hvordan vi får en bedre natur.

Læs også