Landbrugets fonde får nye ansigter

136 medlemmer er udpeget til bestyrelserne i landbrugets 14 fonde. Særligt Fonden for økologisk landbrug får nye kræfter ind i bestyrelseslokalet.

Det er rokadetid for landbrugets fonde. I alt er der 17 nye navne i den næste periode 2020-2024.

Landbrugets fonde omfatter i alt 14 fonde, som hver ledes af en bestyrelse, der udpeges af ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling. Bestyrelserne udpeges for en periode på fire år. 

Hver bestyrelse sammensættes af indstillede repræsentanter fra erhvervet sammen med indstillede repræsentanter for offentlige interesser i overensstemmelse med landbrugsstøtteloven.

En af de bestyrelser, der oplever mest nyt blod, er Fonden for økologisk landbrug, hvor seks ud af otte indstillede medlemmer fra erhvervets side er nye. 

Derudover er der sket mindre udskiftninger fra erhvervets side i Fjerkræafgiftsfonden, Kvægafgiftsfonden og Kartoffelafgiftsfonden. Der er yderligere sket udskiftning i repræsentanterne fra det offentliges side i Mælkeafgiftsfonden og Promilleafgiftsfonden for landbrug.

vjg

Ændring i bestyrelser

 • Svineafgiftsfonden: 12 pladser, ingen nye

 • Sukkerroeafgiftsfonden: 6 pladser, ingen nye

 • Promilleafgiftsfonden for landbrug: 11 pladser, 2 nye

 • Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget: 11 pladser, ingen nye

 • Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter: 12 pladser, ingen nye

 • Pelsdyrafgiftsfonden: 12 pladser, ingen nye

 • Planteforædlingsfonden: 3 pladser, ingen nye

 • Mælkeafgiftsfonden: 12 pladser, 3 nye

 • Kvægafgiftsfonden: 12 pladser, 2 nye

 • Kartoffelafgiftsfonden: 6 pladser, 1 ny

 • Hesteafgiftsfonden: 6 pladser, ingen nye

 • Frøafgiftsfonden: 9 plader, ingen nye

 • Fonden for økologisk landbrug: 12 pladser, 6 nye

 • Fjerkræafgiftsfonden: 12 pladser, 3 nye

Læs også