Landmand har måttet anlægge dige for 3. gang

Dige, som amtet havde udpeget placering af, lå forkert i 18 år, før Kulturarvsstyrelsen forlangte det flyttet – og flyttet igen.

Da Henning Johansen for 20 år siden fjernede et læhegn på hans og hustruen Bentes ejendom ved Skjern, var han ikke opmærksom på, at det stod i et dige. Da rødderne var gravet op og fjernet, var marken klar til at pløje. Det blev dermed et mere regulært stykke på små 11 hektar.

En anonym klagede over, at der var fjernet et dige, og daværende Ringkøbing Amt pålagde ham, at retablere det omkring 150 meter lange dige midt i landskabet og marken. Diget blev anlagt efter det daværende amts anvisning. Henning Johansen fik ved den lejlighed lov til at lave to gennemkørsler i diget, så vandingsmaskiner kunne køre igennem.

Siden gik der 18 år, før han i januar 2018 fik besked fra Kulturarvsstyrelsen om, at det var forkert placeret, så alle 150 meter skulle rykkes 2 meter ”til siden”. Det flyttede han så til 1. marts 2018. I maj 2018 blev digestykket igen kasseret. Det skulle nu flyttes yderligere 1 meter til siden i den ene ende og 7 meter i den anden ende. Desuden ville Kulturarvsstyrelsen pludselig have godt 100 meter dige mere i længden, samtidig med at de fjernede tilladelsen til 2 gennemkørsler til vandingsmaskiner.

 

Kommunen hjalp

Henning Johansen klagede sin nød til Ringkøbing-Skjern kommune, og fik med deres hjælp igen tilladelse til 2 gennemkørsler til vandingsmaskiner, samt fjernet de godt 100 meter digestykke, styrelsen ville have ekstra.

Henning Johansen lavede digestykket færdig til 1. november 2018, som han skulle. Kulturarvsstyrelsen er dog stadig ikke tilfreds. Nu kræver de 11 meter fra den sydlige ende flyttet op i den nordlige ende, helt ud til en grusvej, så det bliver umuligt at køre igennem med større maskiner. Henning Johansen og maskinstationen må så køre en lang omvej for at komme om på den anden side af diget eller bruge offentlig vej.

Samtidig betyder det skrå dige, at der bliver skæve hjørner, hvor det er vanskeligt at komme til med maskiner, så marken ikke bliver så nem at udnytte. Oven i dét, bliver det ikke nemt at bruge marken til foldskifte til hans kreaturer, da de ikke må gå på diget.

 

Landmand har besværet

- Jeg synes jo, at det er amtet og styrelsen, der har fortalt, hvor diget skal ligge, og at der er lidt mærkeligt, at der er mig, der skal have besværet og betale for det, siger Henning Johansen. Der vurderer, at der har kostet ham omkring 50.000 kr.

Men han håber, at Kulturminister Mette Bock når at komme med en plan, inden Lars Løkke trykker på valgknappen.

- Hun er jo en super politiker, med rigtig meget indsigt i landbruget, siger han.

- Havde jeg skyldt én million i skat for 20 år siden, havde sagen jo været forældet. Det samme må gælde ved gamle digesager, siger Henning Johansen, der fortæller, at sagen da ødelagde humøret i nogle måneder.

Mens han ikke har meget til overs for Kulturarvsstyrelsen, er han glad for den hjælp, han har fået fra Ringkøbing-Skjern kommune, selv om det ikke er lykkedes at slippe ud af sagen endnu.

Han har indtil videre accepteret, at han nu må etablere diget for 3. gang.

- Hvis jeg så bare kunne være sikker på, at de ikke finder på noget nyt igen. For de vil jo have deres vilje hver gang, selv om de ikke har ret, siger han.

 

Skal løses politisk

Formand for Familielandbruget Vestjylland Lone Andersen oplever flere af den slags sager.

- De er utilfredsstilende den måde styrelsen kører sagerne på, siger hun. Lone Andersen hæfter sig ved, at kultur- og kirke-minister Mette Bock har afsat 15 mio. kr. til kommunerne for at afklare, hvilke diger, der er beskyttede, og hvilke der ikke er. Men da kommunerne selv skal betale halvdelen af arbejdet, kender hun kun til to kommuner, der er gået i gang med udpegningen. L&F og Familielandbruget anbefaler Ministeren at lave en time out med digesagerne, indtil alle kommuner får de reelle diger udpeget og herefter finder gode løsninger på de eksisterende problemsager.

- Sager, der kører over flere årtier, er der ingen, der vinder ved, det giver kun ærgrelser og unødvendige omkostninger, siger hun.

Læs også