Nyt vækstteam skal styrke Danmarks position på verdenskortet for ingredienser

Regeringen vil have udløst det fulde potentiale for danske virksomheder i ingrediensbranchen. Derfor har regeringen nu nedsat et nyt vækstteam, som skal komme med anbefalinger.

Den danske ingrediensbranche skal have et løft, og derfor har regeringen nedsat et nyt vækstteam – Vækstteam for Ingrediensbranchen, som skal komme med anbefalinger til, hvordan en succesfuld branche kan blive en endnu større succes.

Selvom ingrediensbranchen vokser, er den under pres fra udlandet, og derfor er der brug for at se på branchens vilkår og innovationen hos virksomhederne, hvis de skal vinde flere markedsandele fra internationale giganter på verdensmarkedet.
 
- I Danmark har vi mange virksomheder, som er eksperter i at udvikle ingredienser, der bidrager til foder og fødevarernes kvalitet, smag og karakteristika. Ingrediensbranchen er rigtig vigtig for Danmark. Derfor er jeg meget interesseret i at få branchens input til, hvor det uforløste vækstpotentiale ligger, og hvordan regeringen kan være med til at sikre fortsat vækst og udvikling i en allerede succesfuld eksportbranche, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.
 
Erhvervsminister Brian Mikkelsen mener, at der er potentiale til at øge eksporten yderligere:
- Danmark har en styrkeposition og er førende, når det kommer til fødevareingredienser og fødevareproduktion generelt. Men derfor må vi ikke lægge os til at hvile på laurbærrene, for der er et stort potentiale for at øge eksporten yderligere. På verdensmarkedet vil det i stigende grad være dem, der forstår at producere klogt med høj kvalitet og på bæredygtige præmisser, som løber med ordrerne og kundernes tillid. Det skal selvfølgelig være os her i Danmark, der gør det, og det får vi nu branchens bedste bud på, hvordan vi gør.
 
Udenrigsminister Anders Samuelsen glæder sig til at få vækstteamets anbefalinger:
- Vi har nogle innovative virksomheder og forskningsmiljøer inden for ingredienser i Danmark, der er så stærke, at de tiltrækker udenlandske virksomheder, der investerer og skaber videnstunge jobs i Danmark. Jeg ser frem til at få vækstteamets bud på, hvordan vi kan gøre branchen endnu mere konkurrencedygtig, så den kan vinde endnu større markedsandele internationalt. Ingredienser er også et område, hvor Danmark kan gå forrest i løsningen af de globale fødevareudfordringer og bidrage til at nå FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.
 
Det nye vækstteam blev nedsat 24. april 2018 – og det er målet, at det skal kunne komme med anbefalinger til regeringen engang i efteråret 2018.
 
Formand for vækstteamet er Bjarne Larsen, CEO, Danish Crown Ingredients.
- Nedsættelsen af vækstteamet sender et vigtigt signal til ingrediensbranchen. Jeg ser frem til at lede arbejdet i vækstteamet, hvor vi er klar til gribe den bold regeringen har kastet. Vi dækker ingrediensbranchen bredt og har mulighed for at gå i dybden med de uforløste potentialer, som kan skabe vækst i branchen, siger formand Bjarne Larsen.
 
- Vi er glade for, at der med et Vækstteam for Ingrediensbranchen skabes et forbedret grundlag for at udnytte industriens potentiale endnu bedre, både hvad angår en højere eksportværdi, sundere og bedre fødevarer, foder og skabelse af arbejdspladser. Ingredienser er, som branchen selv siger; ’Byggesten til en bedre verden’. Mange danske ingrediensvirksomheders integrering af FN’s verdensmål i deres strategiske grundlag er et rigtig godt udtryk for netop det, siger Karen Hækkerup, direktør for Landbrug & Fødevarer.
 
Det er tanken, at vækstteamet skal afholde fire workshops i løbet af 2018, hvor de sammen finder frem til, hvad de skal anbefale regeringen at gøre for at skabe bedre rammer for ingrediensindustrien.
 
- I Danmark beskæftiger fødevareingrediensbranchen godt 8.000 mennesker, med stor global succes. Branchen eksporterer for 36 mia. kr. årligt, men potentialet er endnu større. De globale udfordringer med at skabe en bæredygtig udvikling på jorden giver øge vækstmuligheder. Det er derfor et rigtig godt initiativ fra ministerens side, at nedsætte et vækstteam for ingrediensbranchen, så vi kan videreudvikle og øge væksten i en af Danmarks største succesindustrier, siger Leif Nielsen, branchedirektør for DI Fødevarer.
 
Vækstteamet får bistand til sekretariatsarbejdet fra Miljø- og Fødevareministeriet, Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet samt erhvervsorganisationerne Dansk Industri og Landbrug & Fødevarer.
 
Medlemmerne af vækstteamet er:
• Bjarne Larsen, CEO, Danish Crown Ingredients (formand)
• Anna Haldrup, Institutleder, Institut for Fødevarevidenskab (FOOD) ved Københavns Universitet
• Christine Nellemann, Institutdirektør, DTU Fødevareinstituttet
• Claus Hviid Christensen, CEO, Nexus
• Henrik Jørgen Andersen, Senior Innovation Manager, Arla Foods Ingredients
• Jesper Thomassen, CEO, Nordic Sugar
• Johannes Palsson, CEO, FF Skagen A/S
• Lone Iven Director, Global Regulatory & External Affairs, Chr. Hansen A/S
• Mark Meier, Managing Director Nordic & Baltic, BASF
• Michelle Williams, Institutleder, AU Food
• Peter Torssell Iversen, CEO, Vilomix
• Søren Kjærulff, CEO, Fermbiotics ApS
• Tina Sejersgård Fanø, Executive Vice President, Novozymes
 

Læs også