Østdanske landmænd står foran omorganisering

På årsmøde mandag i Sorø skal medlemmerne af Østlige Øers Landboforeninger stemme om vedtægtsændringer, der ifølge landboformand Anders Mortensen vil gøre det politiske arbejde i Østdanmark mere moderne, og give den en større gennemslagskraft.

Der er en ansigtsløftning på vej på det landbrugspolitiske område i Østdanmark. Mandag skal medlemmerne i Østlige Øers Landboforeninger, som er en sammenslutning af fem foreninger på Sjælland og øerne, således tage stilling til en række vedtægtsændringer.

Ændringer, som en arbejdsgruppe ledet af Odsherreds Landboforenings formand, Anders Mortensen, har arbejdet med i et år.

Ændringerne, hvis de vedtages, betyder blandt andet, at Nordsjællands Landboforening og Bornholms Landbrug & Fødevarer kan tilslutte sig arbejdet i et nyt østdansk politisk udvalg. De to foreninger er i dag ikke med.

- For et års tid siden er vi begyndt at kigge på strukturen i Østlige Øer. Vi har prøvet at se på, om den ikke kunne opdateres og strømline den lidt mere til nutidens krav til landboforeninger og interesseorganisationer, siger Anders Mortensen.

Behov for stærkere stemme

Anders Mortensen vil ikke udlevere forslagene til vedtægtsændringerne forud for årsmødet – et møde, der i øvrigt på grund af corona-restriktioner er lukket for pressen – men vil dog gerne mundtligt uddybe, hvad det er, som man har gang i.

- Det, vi prøver at skabe, er en stærkere politisk stemme, siger han og fortæller, at kendskabet til Østlige Øers Landboforeninger i dag i øvrigt er meget lille.

- Forleden var der blandt andet en, der sagde til mig. »Østlige Øer, hvad er det? Jeg kan ikke finde noget om det på nettet«.

- Så i stedet for at profilere Østlige Øer, som ingen kender alligevel, så kunne vi måske lige så godt samle de her syv interesseorganisationer og give dem en fælles platform, siger Anders Mortensen.

Han forklarer, at det er meningen, at de enkelte landboforeninger skal fortsætte med deres politiske arbejde lokalt og fortsat gå til sine lokale borgmestre, lokale miljø- og tekniske udvalg, og så videre.

- Det, som er det vigtigste, er at få lavet det politiske benarbejde inden, at det ender i retssager. Vi skal have så stor en berøringsflade som muligt til medlemmerne inde i Folketinget og de relevante embedsmænd.

- Det kan vi alt andet lige gøre bedre, når vi danner fælles front. Og også fælles økonomi. Det er klart, at vi nu får større økonomiske ressourcer at arbejde med og større muligheder for at komme med faglige argumenter. Vi kan jo blandt andet initiere nogle undersøgelser, så den faglige argumentation bliver styrket, siger Anders Mortensen.

Er ikke en re-branding

Han fortæller, at det har været inde i billedet, om man skulle re-brande Østlige Øer, give foreningen nyt logo og så videre, men man er kommet frem til, at modellen om et udvalg, som med bestyrelse og en formand kan udtale sig på vegne af alle de østdanske foreninger i forbindelse med politiske spørgsmål, vil være bedre.

Selve Østlige Øer bliver dog ikke nedlagt.

- Østlige Øer har en anden stor forretning, der hedder Roskilde Dyrskue, og dyrskuet bliver inde i selve moderselskabet, og så vil vi lave en »politisk arm«, hvor altså Nordsjælland og Bornholm kan komme med, siger Anders Mortensen.

- Vi har selvfølgelig trykket dem på maven på Bornholm og i Nordsjælland, og de synes, at det er en fantastisk god idé, siger han, og understreger altså, at de to foreninger ikke bliver en del af selve Østlige Øers Landboforeninger.

Positive nordsjællændere

I Nordsjælland Landboforening bekræfter formand Lars Jonsson, at man synes om idéen om et fælles udvalg, der kan give østdansk landbrug en fælles politisk stemme.

I midten af 00’erne meldte Nordsjællands Landboforening sig med den i dag afdøde formand, Herdis Dam i spidsen, sig ud af samarbejdet, da man mente, at Østlige Øer ikke i tilstrækkelig grad tilgodeså fritids- og deltidslandbrugene i sit arbejde.

Lars Jonsson fortæller, at konflikten dog ligger før hans tid i bestyrelsen.

- Og nu synes jeg, at det er tid, at vi finder lidt sammen igen, siger han.

Fælles stemme

Fra den nordsjællandske formand lyder det, at som han forstår det, så bliver der tale om et koordinationsudvalg, som hører under Landbrug & Fødevarer.

- Og det er rigtigt, at vi synes, at det er en fantastisk idé, hvis vi kan lave det, så det er til at have med at gøre, siger han.

Han fortæller, at eksempelvis vedrørende debatten om det »Det grønne Danmarkskort«, der handler om en samlet naturplanlægning i Danmark, der ville det være oplagt, at de østdanske landmænd kunne tale med en fælles stemme.

- Det er jo tosset, hvis alle foreningerne skal bruge forskellige medarbejdere til at lave det samme arbejde. Jeg ser klart, at der er synergier at hente ved et øget samarbejde, siger Lars Jonsson.

Ikke taget stilling

Fra Bornholms Landbrug & Fødevarer lyder det fra formand Lars-Ole Hjorth-Larsen, at der herfra ikke er taget stilling til, om man vil gå med i samarbejdet endnu. Han har ingen kommentar før efter mødet på mandag, hvor han forventer at få mere information omkring et kommende eventuelt samarbejde.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

ØØL’s medlemsforeninger i dag

  • Dansk Landbrug Sydhavsøerne
  • Landboforeningen Gefion
  • Odsherreds Landboforening
  • Østdansk Landboforening
  • Øernes Landøkonomiske Selskab

Læs også