Regeringen holder fast i massivt efterafgrødekrav

Igen til næste år skal landmænd reducere kvælstofudledningen med 3.500 tons, hvilket svarer til over 370.000 hektar målrettede efterafgrøder. Det møder kritik fra BL-direktør.

Indsatsbehovet er i 2021 fordelt på 70 områder – de såkaldte kystvandoplande. Kort: Landbrugsstyrelsen

Hvis nogen har gjort sig bare et lille håb om, at dette års store kritik fra landbruget omkring det massive efterafgrødekrav i år havde gjort bare lidt indtryk hos regeringen, så må de tro om igen.

Som det hele tiden har været planen, så skal landmænd i 2021 nemlig igen udlægge massivt med efterafgrøder. Igen til næste år skal der udlægges målrettede efterafgrøder, så udledningen kan blive reduceret med 3.500 tons.

Ifølge Landbrugsstyrelsen svarer det til 373.600 hektar efterafgrøder. Noget af det kan dog blive modsvaret ved alternative virkemidler som for eksempel tidligt såede vinterafgrøder.

- Landmændene leverede en kæmpe indsats i år. Vi har behov for, at de leverer ligeså flot næste år, så vi fortsat kan beskytte vores vandmiljø og få kvælstofudledningen ned, siger fødevareminister Mogens Jensen.

I 2021 bliver der i visse kystvandoplande også højere krav, end der var i 2020. Fra Landbrugsstyrelsen oplyser man, at i enkelte kystvandoplande, 12 for at være helt præcis, vil indsatsbehovet i 2021 overstige 30,9 procent af efterafgrødegrundarealet, som ellers er den øvre grænse.

 

Det skyldes, at man i de oplande ikke kom i mål med de obligatoriske målrettede efterafgrøder i år, og det blev besluttet at udskyde en mindre indsats til 2021 i disse områder, i stedet for at udstede meget små obligatoriske krav.

- Vi har høje ambitioner på miljøets og klimaets vegne, og vi skal levere på de indsatser, som er nødvendige, siger Mogens Jensen.

Utilfreds direktør

Fra Bæredygtigt Landbrug er direktør Hans Aarestrup tydeligt utilfreds med, at regeringen fastholder det massive efterafgrødekrav fra 2020 i 2021.

- Hvor mange gange skal eksperter forklare politikere og embedsmænd, at tiltag på dyrkningsfladen har en uendelig lille indflydelse på udledningerne?

- Nu har man lavet alle mulige krumspring de seneste mange år, uden at man har kunnet påvirke noget som helst. I øvrigt burde vinterafgrøder i det mindste tælle lige så meget i regnskabet som efterafgrøder. Kvælstof-udledningerne fra landbruget har ligget fuldstændigt konstant – hvorfor vil Mogens Jensen betale for de årlige Novana-rapporter om vandmiljøets tilstand, hvis han ikke læser dem, lyder det fra Hans Aarestrup.

Bæredygtigt Landbrug har for nyligt stævnet staten for det målrettede efterafgrødekrav. Også Agerskovgruppen kører en stævning omkring efterafgrøder.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Læs også